nieuws

Compensatie voor sloop en hergebruik agrarische panden

bouwbreed

ZWOLLE – Boeren die hun bedrijfsgebouwen willen slopen voor de bouw van een burgerwoning krijgen daarvoor geld. De provincie Overijssel wil een sloopfonds in het leven roepen waaruit de sloopkosten worden betaald.

Het fonds wordt gevuld door de uitgifte van bouwkavels voor woningbouw. De provincie maakt hierover afspraken met de gemeenten in Overijssel.

De provincie heeft spelregels opgesteld voor de sloop en/of hergebruik van agrarische gebouwen in Overijssel. Er zijn drie uitvoeringsregelingen: ontsierende bedrijfsbebouwing wordt vervangen door woningen, de bedrijfsgebouwen worden op een innovatieve wijze hergebruikt of de nieuwe woningbouw wordt gecombineerd met groen dat toegankelijk is voor het publiek.

Experimenten

De sloop van stallen voor woningen gaat in de eerste helft van 2006 van start. Inmiddels zijn in Hellendoorn twee experimenten gestart. Deze zogeheten rood-voor-roodregeling geldt als er geen passende functie meer kan worden gevonden voor de bedrijfsgebouwen en dat het niet om monumentale panden gaat. De agrariër wordt gecompenseerd uit het eerder genoemde sloopfonds.

Met de gemeenten Hof van Twente, Raalte, Wierden en Zwolle zijn afspraken gemaakt over actief en innovatief hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. De resultaten hiervan komen in 2005 beschikbaar. Inmiddels heeft de provincie Overijssel de ontwikkeling van vijf landgoederen toegestaan.

De Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie (GLTO), een van de overlegpartners van de provincie Overijssel in dit project, heeft gewaarschuwd voor landgoederen in ongewenste gebieden. “Er dreigen nieuwe landgoederen te ontstaan op plaatsen waar het indruist tegen het belang van de landbouw. De landgoederen dienen ruimtelijk gescheiden te worden van de producerende landbouw”, aldus GLTO in een verklaring. GLTO spoort de provincie aan om het inpassen van landgoederen te laten sporen met de gemaakte reconstructieplannen voor het platteland.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels