nieuws

CDA: Magneettrein ook naar Randstad

bouwbreed

den haag – CDA-fractievoorzitter M. Verhagen vraagt minister Peijs (Verkeer en waterstaat) een haalbaarheidsstudie te doen naar de aanleg van een magneetzweefbaan tussen het Duitse Ruhrgebied en de Randstad.

Hiermee ondersteunt Verhagen de wens van de afdeling Noordrijn-Westfalen (NRW) van de Duitse zusterpartij CDU, die afgelopen weekeinde een partijdag hield in Kerkrade. Verhagen sprak ook op die bijeenkomst.

Het CDU is groot pleitbezorger van een snelle verbinding tussen beide economische en industriële gebieden. Volgens de Duitse christen-democraten in NRW slibt het verkeer tussen de twee regio�s momenteel zienderogen dicht. Een woordvoerder van Verhagen benadrukt dat het vooralsnog louter gaat om het verzoek om een haalbaarheidsonderzoek, dat de kosten van aanleg en exploitatie in beeld moet brengen. Mocht blijken dat de aanleg mogelijk is, dan kan dit wellicht in een partnerschap met NRW, aldus Verhagens woordvoerder.

Het CDU in NRW beklaagt zich er over dat het Ruhrgebied verstoken dreigt te blijven van het toekomstige Europese netwerk van hogesnelheidsverbindingen. Zo worden ten zuiden van het Ruhrgebied Saarbrücken en Frankfurt wel aangesloten op dit netwerk en Bremen en Hamburg in het noorden waarschijnlijk ook (via de Zuiderzeelijn), maar krijgt het Ruhrgebied geen snelle verbinding met de buurlanden. Dat het vliegveld van München onlangs Düsseldorf heeft verdreven van de tweede naar de derde plek is volgens het CDU in NRW al een teken dat de regio last heeft van de dichtslibbende wegen.

Voor de economische ontwikkeling is NRW volgens het CDU afhankelijk van snelle verbindingen zoals met een magneetzweeftrein met Nederland en België. Snel personenvervoer tussen het Ruhrgebied en de Randstad wordt naar mening van het CDU ook noodzakelijker als over een aantal jaren de Betuwelijn operationeel wordt. De huidige ICE-verbinding met de Randstad voor personenvervoer dreigt door de Betuwelijn te worden verdrongen.

Reageer op dit artikel