nieuws

Bouwstop Campus weer opgeheven

bouwbreed Premium

kerkrade – Slechts vier van de in totaal 300 betonkolommen van het scholenbouwproject Campus Kerkrade – dat eind maart werd stilgelegd – moet worden vervangen. De overige kolommen kunnen in het werk voldoende worden versterkt met een stalen manchet, zo luidt het eindoordeel van C. Kleinman, hoogleraar constructief ontwerpen aan de TU Eindhoven. Donderdag wordt de bouw van het campusproject weer hervat.

Eind maart werd de bouw van het scholencomplex (20 miljoen euro en het omvangrijkste nieuwbouwproject in de geschiedenis van de stad) voor de tweede keer stilgelegd omdat er grote twijfel was aan enkele constructieberekeningen. Achteraf blijkt die twijfel volkomen terecht.

Professor Kleinman is door gemeente Kerkrade ingeschakeld nadat scheurtjes zichtbaar werden in enkele betonkolommen. Bij het nalopen van de bouwdocumentatie constateerde hij vervolgens, dat er fouten zaten in de constructieve berekeningen. Hij adviseerde de bouw geheel stil te leggen om alle onduidelijkheden te kunnen onderzoeken.

De problemen blijken vooral te schuilen in de wapening van de koppen van de geprefabriceerde kolommen.

Kopverjonging

Volgens het als constructeur bij de campus-bouw betrokken adviesbureau Royal Haskoning voldoen sommige kolommen niet aan de oorspronkelijke eisen. Zo is bij de kopverjonging geen beton B65 maar B45 toegepast, lopen wapeningsstaven niet ver genoeg door en zijn de stekeinden te licht uitgevoerd. Volgens Royal Kaskoning Bussinesgroepmanager H. Reitsma en projectleider D-J. Peters zijn de problemen mede ontstaan door onvoldoende afstemming tussen de vele betrokken partijen. Eindconclusie: de meeste kolommen moeten worden versterkt en vier van de circa 300 kolommen dienen in zijn geheel te worden vervangen.

De versterkingswerkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het ommantelen van het verjongde bovendeel van de betonkolom. Het stalen manchet wordt aangestort met een hoogwaardige mortel.

Het Rotterdamse architectenbureau Hoogstad, als architect en directievoerder verantwoordelijk voor ontwerp en bouw, rekent er op dat de versterkingsmaatregelen zodanig zijn uit te voeren dat het gevelbeeld er niet of nauwelijks door wordt aangetast

De genoemde versterkingsmaatregelen zijn inmiddels doorgesproken met aannemer Laudy Bouw & Ontwikkeling uit Sittard.

Over de totale herstelkosten kan betrokken wethouder H. Bosch van Kerkrade op dit moment nog weinig zeggen. Hij verwacht wel dat het een fors bedrag wordt en rekent op een langdurige juridische afwikkeling, omdat de betrokken partijen het niet snel eens zullen worden over hoogte en verdeling van de kostenpost.

De voor augustus geplande oplevering wordt enkele maanden uitgesteld, evenals de verhuizing van het viertal toekomstige gebruikers van het complex.

Reageer op dit artikel