nieuws

Boeteoplegging in strijd met Europese recht

bouwbreed Premium

wamel – De rechter van de arrondissementsrechtbank in Den Haag heeft een zaak waarbij door de inspectie een boete was opgelegd omdat een muur was ingestort, vernietigd. Door die instorting raakte een werknemer gewond. De uitspraak van de rechter zal de zich uitbreidende boetecultuur in Nederland aan banden leggen.

Het simpele feit dat automatisch een boete wordt opgelegd, omdat een wetsvoorschrift is overtreden, achtte de rechter in strijd met zowel het Nederlandse als het Europese recht. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op het naleven van een aantal wetten, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet. Bij overtreding kan de inspectie een boete opleggen.

De bestuurlijke boete als strafsanctie dateert van 1997. Het boete-instrument bekort door een lik-op-stukbenadering de periode tussen overtreding en de overheidsreactie. Het fenomeen van de bestuurlijke boete begint een populair fiscaal instrument te worden voor de verschillende bestuursorganen. Een bestuurlijke boete is echter een strafsanctie. Het enkel nalaten of handelen in strijd met overheidsregels is weliswaar onrechtmatig, maar een onvoldoende argument voor het opleggen van een strafsanctie aldus de rechter.

De aannemer vond dat het hem niet te verwijten viel dat de muur was ingestort en dat daardoor een van zijn werknemers letsel had opgelopen.

Reageer op dit artikel