nieuws

Beveiligingsinvestering vaak als niet lonend gezien

bouwbreed

amsterdam – De klant ziet de kosten voor een beveiligingsinstallatie nog vaak als een uitgave die weinig of niet rendeert, vindt J. de Jong van de sectie Beveiliging van Uneto-VNI. Vaak wil de klant niet meer dan de meest goedkope oplossing. De installateur krijgt zo maar weinig ruimte om nieuwe technieken in de praktijk te brengen.

Daarbij zit in een beveiligingsinstallatie ook te weinig ruimte om �eens iets anders� te proberen. Van bestaande technieken is bij het installatie-ontwerp al bekend of ze wel of niet werken.

De �beveiligingswaardeketen� oftewel het geheel aan maatregelen dat een adequate beveiliging oplevert, heeft veel schakels en is dus gevoelig voor breuk, waarschuwde De Jong op een bijeenkomst in Amsterdam. De verschillende bedrijfstakorganisaties vormen de schakels. Elke bedrijfstak bepaalt zelf de sterkte van de schakels. Andere partijen in de keten hebben daar echter ook invloed op. De overheid bijvoorbeeld probeert (weer) greep te krijgen op de veiligheid, maar geeft in dat beleid nog weinig ruimte voor de techniek en de technische bedrijfstakken. Organisaties als het Verbond van Verzekeraars, de VNG en VNO-NCM hebben ieder een eigen kijk op beveiligingstechnieken maar rijden met hun visie de installateurs soms in de wielen.

Voorwaarden

De Jong noemt de eigenaar/gebruiker van een beveiligingsinstallatie de meest belangrijke schakel. Die is zich echter niet altijd bewust van de voorwaarden waaronder �beveiliging� tot stand komt. Pas wanneer dat besef is doorgedrongen kunnen de technieken van de installateur met succes problemen voorkomen. Installateurs werken over het geheel genomen het liefst met technieken die zichzelf ruimschooots hebben bewezen en vergeleken met bestaande oplossingen een meerwaarde hebben. Niet in de laatste plaats omdat de installateur een garantiebewijs bij de beveiligingsinstallatie moet leveren. Nieuwe technieken bewijzen soms alleen maar dat ze nog een verdere verbetering behoeven.

Veel nieuwe (digitale) technieken zijn buiten de bedrijfstak installatie in die van de ict ontwikkeld. Die technieken zijn ook veel minder zichtbaar dan de conventionele; steeds meer functies kunnen met steeds minder kabels toe. Adequate scholing moet de installateur bekendmaken met deze specifieke technieken. De leveranciers kunnen de invoering van nieuwe technieken bevorderen door de installateur bekend te maken met hun oplossingen en te helpen met de toepassing ervan. Om eventuele mankementen tijdig weg te werken moet de leverancier op elk moment van de dag te bereiken zijn. In de Jongs visie doen gekwalificeerde installateurs meer dan alleen techniek aanbieden.

De bedrijfskolom Beveiliging kan volgens De Jong alleen innoveren wanneer de verschillende bedrijfstakken onderling intensief kennis uitwisselen. Hij ziet daar een rol weggelegd voor het Verbond van Beveiligings Organisaties dat de complete bedrijfskolom Beveiliging vertegenwoordigt. De VBO zou er dan ook voor kunnen zorgen dat certificatieregelingen een betere stimulans voor nieuwe technologie zijn dan nu het geval is.

In het verlengde daarvan wil de bedrijfstak Installatie meewerken aan wet- en regelgeving die de veiligheid in Nederland bevorderen. En met dat in gedachten wil de bedrijfskolom werk maken van innovatie.

Reageer op dit artikel