nieuws

Arbitrageraad beoordeelt claims bouwfraude

bouwbreed

den haag – De honderden bouwfraudeclaims van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk moeten door de Raad van Arbitrage worden afgewikkeld. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Haagse rechtbank in een zaak tussen zestien bouwers en zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden.

De rechter boog zich afgelopen maanden over de vraag of hij bevoegd is de schadeclaims te behandelen. Afgelopen woensdag bepaalde hij dat eerst de Raad van Arbitrage maar eens naar de vorderingen van benadeelde opdrachtgevers moet kijken. Als de arbiters zichzelf niet geschikt achten, komt de rechter pas weer om de hoek kijken.

Aannemelijk is het niet dat de arbitrageraad de bouwfraudezaken weer teruggeeft aan de rechtbank. De raad heeft herhaaldelijk aangegeven prima in staat te zijn de bouwfaudeclaims inhoudelijk te behandelen. Om de kleine duizend zaken te kunnen behappen, zijn in de afgelopen maanden al nieuwe arbiters aangesteld en is de eigen personele sterkte uitgebreid.

Voor opdrachtgevers voelt de uitspraak van de rechtbank in Den Haag als een nederlaag. Zij zien liever dat hun claims worden uitgevochten voor de rechter, die beter thuis zou zijn in mededingingszaken dan de Raad van Arbitrage.

“Meteen naar de rechter zou ook tijd schelen”, zegt landsadvocaat M. van Rijn namens opdrachtgevers. “Tegen uitspraken van de raad kunnen we immers in beroep; uiteindelijk kom je dan toch weer bij de rechter.”

Bij de rechtbanken van Groningen en Arnhem lopen inmiddels ook al civiele bouwfraudeprocedures. Van Rijn wil met opdrachtgevers, maar ook met de aannemers en de Raad van Arbitrage overleggen hoe nu verder. “We moeten voorkomen dat we op meerdere fronten bezig zijn. Dat is niet efficiënt. Eén lijn, dat is het beste. Maar welke? Daar gaan we ons over beraden.”

De bouwbedrijven hebben vanaf het eerste moment gepleit voor behandeling van de claims bij de Raad van Arbitrage. Het vonnis van de rechtbank valt voor hen daarom gunstig uit. De aannemerij betoogde in maart tijdens de behandeling van de zaak dat opdrachtgevers de vorderingen zelf eerst bij de arbitrageraad aanhangig hebben gemaakt. Daarom zou ze ook mogen verwachten dat de zaken daar ook worden afgewikkeld. Voor de rechter bleek dit argument uiteindelijk doorslaggevend.

Wanneer de Raad van Arbitrage zich over de claim van het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden buigt, is nog niet bekend. De zaak geldt als de voorloper van alle ingediende bouwfraudeclaims.

Reageer op dit artikel