nieuws

Aanpak stadshavens Rotterdam nodig

bouwbreed

rotterdam – Hoogste prioriteit voor Havenbedrijf Rotterdam is de aanleg van nieuwe haven- en industrieterreinen. Kort na het jaar 2010 verwacht algemeen-directeur W. Scholten de eerste bunders van duizend hectare bedrijfsterrein op Maasvlakte II beschikbaar te hebben.

“Het huidige haven- en industriecomplex nadert al enige tijd de grenzen van de maximale capaciteit. Alleen met voldoende ruimte kan de haven zich blijven ontwikkelen”, aldus Scholten in het jaarverslag van het Havenbedrijf.

De oppervlakte uitgeefbare bedrijfsterreinen in het havengebied steeg vorig jaar tot 5036 hectare. De uitbreiding was mogelijk door de aankoop van het terrein van Hydro Agri op de noordoever van de Nieuwe Waterweg. Ook door de keuze voor de wijze waarop de tweede Maasvlakte voor de scheepsvaart te ontsluiten, leverde extra grond op. Van de totale oppervlakte was eind vorig jaar 4344 hectare verhuurd of verpacht. Van de nog beschikbare kavels is geen van de terreinen geschikt voor de vestiging van containerterminals of grote industriële clusters.

Vorig jaar werd in het havengebied voor 112 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Belangrijke projecten waren de nieuwe kademuur in de Eemhaven, de voorzieningen voor de terminal van scheepvaartmaatschappij DFDS Tot Line en het baggerwerk voor de uitbreiding van EECV in Europoort.

Verplaatsen

Volgens het Havenbedrijf biedt de aanleg van de tweede Maasvlakte goede mogelijkheden om bedrijvigheid uit bestaande havengebieden nabij woonkernen in westelijke richting te verplaatsen. “De ruimte die vrijkomt in het stadshavengebied biedt de kans tot een aantrekkelijk mix van grootstedelijke voorzieningen, wonen en werken”. Om invulling te geven aan deze ambitie, werd op 1 januari de Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam opgericht.

De directie van het Havenbedrijf is blij dat Rotterdam wat betreft de overslag van containers weer in de pas loopt met de concurrentie. De Rotterdammers willen nadrukkelijk nog meer van de koek. “Het historische gegeven dat groei van de economie en transport gelijk opgaan, blijkt in de containersector achterhaald. Ondernemingen produceren – met de hele wereld als speelveld – daar waar de vervaardiging het voordeligste is. Met als gevolg dat transportbewegingen – zeker naar Europa – veel sneller groeien dan de economie. Bovendien gaat de containerisatie van de goederen gewoon door”.

Rotterdam boekte vorig jaar met de overslag van 327,8 miljoen ton een nieuw record. Zowel 2001 als 2002 bleven achter bij het oude topjaar 2000 (322,4 miljoen ton). Veruit de belangrijkste goederenstroom in Rotterdam is ruwe olie: 100 miljoen ton. Een goede tweede vormen de containers (70 miljoen ton) voor het vervoer van ertsen en schroot (40 miljoen ton). De overslag bij de concurrenten Hamburg en Antwerpen bereikte in 2003 de omvang van respectievelijk 106,3 en 142,9 miljoen ton.

Reageer op dit artikel