nieuws

Van teer ontdaan Eco-granulaat toegepast onder weefvakken A12

bouwbreed Premium

ede – In twee weefvakken langs snelweg A12 bij Ede heeft Dura Vermeer Infrastructuur Eco-granulaat als tussenlaag verwerkt. Het is de eerste grootschalige toepassing van een op zwart zand lijkend hergebruikt asfalt, dat daarvoor echter eerst van alle teer moest worden ontdaan.

Eco-granulaat is gereinigd teerhoudend asfalt. “Dat verklaart de diepzwarte kleur”, zo legt M. Huisman van het in Maarssen gevestigde reinigingsbedrijf Sita Remediation uit, “maar laat u daardoor niet misleiden, het eindproduct is zeer schoon, want het voldoet aan de categorie 1 norm. De gebruiker kan het beschouwen als een hoogwaardig soort zand.”

Bij wegen die voor 1990 zijn aangelegd, werd teer gebruikt als bindmiddel in asfalt. Tot 1 januari 2001 mocht teerhoudend asfaltgranulaat (Tag) dat vrijkomt bij recycling van wegdekken, koud worden hergebruikt. Vanaf die datum heeft de overheid besloten het in z�n geheel uit het milieu te laten verwijderen. Alle vrijkomende teerhoudende bitumen, waaronder Tag, met meer dan 75 milligram per kilogram polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (pak�s) moeten dus worden gereinigd. Ook storten is niet langer toegestaan.

Bij Sita Remediation wordt het Tag thermisch gereinigd. In dit proces wordt het verwarmd tot 600 graden Celsius, waardoor de voor de gezondheid schadelijke stoffen verdampen. Vervolgens worden de uitgedampte verontreinigingen afgevangen en vernietigd in een naverbrander. Wat overblijft is het gereinigde product Eco-granulaat. Op kleine schaal zijn de afgelopen jaren proeven met deze grondstof gedaan, waaruit onder meer bleek dat het goed is toe te passen in zandbedden of funderingen van wegen.

Bij Ede wordt een nieuw gedeelte van snelweg A30 aangesloten op de A12. Dat maakt de aanleg van enkele weefvakken noodzakelijk om verkeershinder te beperken. In overleg met gemeente Ede en directie Oost Nederland van Rijkswaterstaat is besloten Eco-granulaat onder die circa 2 kilometer lange weefvakken toe te passen.

Volgens uitvoerder A.J.J. Antonissen van Dura Vermeer Infrastructuur gebeurt dat in een laagdikte variërend van 30 tot 70 centimeter. De weefvakken hebben een breedte van respectievelijk 5,10 en 7,90 meter. De laag Eco-granulaat is eerst verdicht, vervolgens onder profiel gebracht en tot slot afgewalst. “Daarna leek het net of er asfalt lag, zo strak zag het eruit. Het is dan ook een zeer stevig materiaal, want je slaat er met moeite een piketplaatje in”, aldus de uitvoerder. “Om het tegen regen te beschermen is er daarna meteen een laag menggranulaat overheen gegaan, waarna we konden asfalteren.”

Sita Remediation heeft inmiddels voldoende Eco-granulaat in voorraad om de markt te bedienen. Aangezien het een categorie-1-materiaal is, kan het op een aantal manieren worden toegepast. Het wachten is nog op het definitief worden van de tijdelijke vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit. Dan kan het granulaat in een onbeperkte toepassingshoogte worden gebruikt en dat biedt meer afzetmogelijkheden.

Door het bijvoorbeeld te binden met enkele procenten cement of staalslakken krijgt het een nog iets grotere dichtheid. Daardoor vormt het een zeer stabiele ondergrond en kan het worden toegepast als alternatief voor (hydraulisch) menggranulaat.

“Vaak wordt om financiële redenen besloten om, waar dat mogelijk is, het met teer verontreinigde asfalt (granulaat) zo lang mogelijk te laten liggen”, aldus M. Huisman, die bij Sita Remediation verantwoordelijk is voor de afzet van gereinigde producten. “Maar ik ben vol vertrouwen over de toekomstmogelijkheden, want het Eco-granulaat is altijd concurrerend ten opzichte van vergelijkbare producten.”.

Als bijkomend voordeel zegt hij: “Wanneer bij ons Tag ter reiniging wordt aangeboden, kan de aanbieder al direct Eco-granulaat afnemen voor toepassing in hetzelfde werk.

Belangrijk voor de afnemer is dan de wetenschap dat het materiaal wat betreft zijn civieltechnische eigenschappen vergelijkbaar is met menggranulaat, terwijl de korrelverdeling en het dragend vermogen voldoen aan alle eisen van de RAW 2000.

Reageer op dit artikel