nieuws

Tunnel in Hanzelijn: vier jaar vertraging

bouwbreed

den haag -Als in de Hanzelijn bij Hattem een tunnel wordt aangelegd onder de IJssel in plaats van een brug kost dat vier jaar vertraging. De eerste treinen rijden dan pas in 2014 over de spoorlijn.

Dat schrijft minister Peijs (verkeer) aan de Tweede Kamer. De gemeente Hattem heeft het liefst een tunnel en startte een e-mailactie. Zij riep haar burgers op de volgende tekst naar de Tweede Kamerleden te sturen: “Wij roepen u dringend op te kiezen voor een duurzame oplossing in de vorm van een tunnel. Door een brug wordt namelijk ernstige schade berokkend aan dit prachtige uiterwaardenlandschap.”

De actie leek succes te hebben, omdat in het debat begin deze maand alleen CDA en VVD tegen de tunnel leken te zijn. Coalitiegenoot D66 en SP waren afwezig. Vandaag bij de afronding van het debat zal blijken of zij hun oude standpunt voor een tunnel onder de IJssel handhaven.

De vertraging en de meerkosten kunnen nog een struikelblok vormen. Volgens Peijs lopen de extra kosten voor de tunnel op tot 120 miljoen euro. Deze komen op het gereserveerde budget van 900 miljoen euro. De inpassing van de meerkosten in de begroting kan volgens de minister nog extra vertraging opleveren in de bouw.

De vertraging zit vooral in de procedures. De Raad van State heeft nu de bezwaren in behandeling voor het tracé van de Hanzelijn zonder tunnel. Deze procedure moet bij wijziging worden gestopt. Vervolgens stelt het ministerie een nieuw Ontwerp Tracébesluit op met daarbij een aanvulling op de milieueffectrapportage. Deze liggen daarna ter inzage en inspraak is mogelijk. Eind 2006 kan dan een beschikking op tafel liggen. De aanleg vergt vervolgens nog 2,5 jaar voorbereiding vanwege grondaankoop en bouwrijp maken. De eerste schop kan dan in de grond na het broedseizoen in 2009.

Door de scheepvaart op de Ijssel is een zinktunnel nodig en dat kost nog eens een jaar extra bouwtijd vergeleken met een brug. De ruwbouw en de afbouw duren vijf jaar en het testen van installaties en het proefrijden een half jaar. Vandaar dat Peijs uitkomt op ingebruikname in 2014.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels