nieuws

Tien corporaties blijven ondermaats

bouwbreed Premium

naarden – Tien corporaties voldoen ook dit jaar niet aan de eisen die het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) aan de sociale huisvesters stelt. Net als in 2001 hebben zij in 2002 naar het oordeel van de financieel toezichthouder onvoldoende reserves.

In woningaantallen is de Rotterdamse Woonbron-Maasoevers de grootste corporatie die in financieel opzicht onder de maat presteert. De sociale huisvester uit de maasstad beheert ruim dertigduizend woningen en heeft een balanstotaal van 1,3 miljard euro. De op een na grootste corporatie die zijn huishoudboekje voor het tweede jaar op rij niet op orde heeft is Haag Wonen. De sociale huisvester telt bijna vijfentwintigduizend woningen en heeft ruim 1 miljard euro op de balans staan.

Dit jaar voldoet Het Oosten in Amsterdam opnieuw niet aan de eisen van het CFV. De Amsterdamse woningbouwers hebben daarmee een opvallende inhaalslag gemaakt.

Vervallen

Vorig jaar slaagden vijf corporaties uit de stad aan �t IJ niet voor het financieel examen van het CFV. Het grote aantal vervallen en verouderde woningen in de stad en achterblijvende woningverkopen zorgden in 2001 voor financiële problemen.

In Nederland zijn momenteel 552 corporaties actief, zo blijkt uit het jaarverslag van het CFV dat vandaag is gepubliceerd. In het totaal kwamen 23 van alle instellingen niet door de keuring van de financieel toezichthouder heen. Twintig sociale huisvesters van deze groep, waartoe de tien corporaties behoren die voor het tweede jaar niet aan de eisen voldoen, slaagt er naar verwachting in om binnen vijf jaar de boeken weer op orde te krijgen.

Over Woonstichting Lieven de Key is het CFV wat somberder. De Amsterdamse corporatie haalt de normen niet en heeft onvoldoende maatregelen genomen de situatie te verbeteren. Het beleid van Lieven de Key is daarmee weinig veranderd. Vorig jaar tikte het CFV de instelling met dezelfde kritiek op de vingers.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting werkt momenteel aan de sanering van twee corporaties. In �s lands hoofdstad wordt Woningstichting Nieuw Amsterdam onder handen genomen. De instelling krijgt financiële ondersteuning van het CFV dat met maximaal 200 miljoen euro de grootste sponsor is.

Branchegenoot Patrimoniun, waarmee een fusie wordt voorbereid, is goed voor een bijdrage van 25 miljoen euro. De gemeente legt maximaal 154 miljoen euro op tafel. Opvallend is de bijdrage van stadsgenoot Zomers Buiten dat 4 miljoen euro aan de noodlijdende instelling doneert terwijl de corporatie zelf niet aan de eisen van het Centraal Fonds voldoet.

In Lelystad wordt nog gewerkt aan de financiële perikelen van De Opdracht. De corporatie is al geruime tijd gefuseerd met het ook uit de hoofdstad van de provincie Flevoland afkomstige Woningstichting Lelystad. Met een steunbedrag van 42 miljoen euro van het CFV is het duo nu actief onder de naam Centrada.

Reageer op dit artikel