nieuws

Staalhonger leidt tot bedrijvigheid

bouwbreed

voorburg – De staalhonger van China zorgt voor een omslag in de metaalverwerkende bedrijven. Uit de conjunctuurmeting van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de bedrijven zorgvuldig bijsturen om op de snelle veranderingen te reageren.

Van de producenten van hang- en sluitwerk meldt 32 procent in april toenemende bedrijvigheid. Een groep van 13 procent rekent op verdere groei. Voor een op de drie fabrikanten is duidelijk dat hun afzetprijzen zullen stijgen. In februari nog voorspelde een kwart van de bedrijven op handen zijnde saneringen van de personele sterkte. Deze maand is de roep om inkrimpingen verstomd.

Van de ondernemers in de sector hang- en sluitwerk geeft 22 procent aan moeilijker orders te verwerven. Twee maanden geleden zagen over de gehele linie de producenten de afzet nog stijgen. Bij 13 procent van de bedrijven nemen de voorraden toe.

Ook bij de fabrikanten van metalen constructiewerken neemt het werk toe. Een kwart van de bedrijven voert de productie op. Hoewel 30 procent van de ondernemers constateert dat de afzet moeilijker wordt, rekent 11 procent op stijgende prijzen. Terwijl in februari 13 procent van de directies nog dacht aan verdere afslanking van het personeelsbestand gaan de ondernemers in april uit van stabiele werkgelegenheid.

Volgens het CBS zijn de ondernemers deze maand een tikkeltje positiever gestemd dan in maart. Sinds het dieptepunt van -9,4 in juni 2003 is de graadmeter gestegen tot -1,4. De score is vergelijkbaar met het vertrouwen in de jaren 2001 en 2002.

De bezettingsgraad van de machines steeg in april tot 82,9 procent. Sinds het dieptepunt in juli 2003 is de gebruikte capaciteit met anderhalf procent toegenomen. Toch ligt de huidige bezettingsgraad nog een procent onder het langjarig gemiddelde.

De timmerindustrie kabbelt verder bij een orderpositie die ligt op 88 procent van het niveau in 2000. Een op de vijf bedrijven ziet zijn orderportefeuille dunner worden. De voorraden zijn vrijwel stabiel, evenals de afzetprijzen. Terwijl vorige maand nog 6 procent van de bedrijven nadacht over het schrappen van arbeidsplaatsen, geeft in april een kleine meerderheid van 3 procent aan weer af te koersen op uitbreiding.

In de baksteenindustrie zijn opnieuw ontslagen op komst. Het CBS signaleert dat in 15 procent van de ondernemingen de verwachting bestaat van personele inkrimpingen. Na de toch al lastige maanden februari en maart geeft een kwart van de bedrijven in april aan te kampen met een dalende orderontvangst. Bij 39 procent van de ondernemingen stijgen de voorraden. Het optimisme hogere prijzen in rekening te kunnen brengen, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Van de 55 procent die in februari de marges zag groeien, is nog slechts 17 procent over.

De roep om inkrimping is deze maand verstomd

Reageer op dit artikel