nieuws

Orderportefeuilles gww raken beter gevuld

bouwbreed

amsterdam – De orderportefeuilles bij de hoofdaannemers in de grond-, wegen- en waterbouw zijn in maart met 10 procent toegenomen. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) periodiek maakt in opdracht van de Europese Commissie (EC).

Uit de analyse van het EIB blijkt dat de gww vorige maand voor 4,6 maanden werk in voorraad had. Het volume bedraagt 0,4 maand meer dan in februari. Vooral de wegenbouw deed goede zaken. De orderpositie nam met een halve maand toe tot 5,2 maanden. In de grond- en waterbouw nam de orderportefeuille bescheidener toe: met 3 procent tot 2,8 maanden.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg met 0,2 maand tot 7,6 maanden. Beide subsectoren droegen hier aan bij.

Door de positieve ontwikkeling in beide sectoren is de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid met 0,2 maand gegroeid tot 6,9 maanden. De omvang van de orderportefeuille in zowel de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u) als in de gww is de afgelopen twaalf maanden niet meer zo groot is geweest als nu.

Het EIB noemt opvallend dat de bouwbedrijven, ondanks de positieve ontwikkelingen van de orderportefeuilles, een negatief oordeel blijven afgeven over de bouwconjunctuur. Per saldo wordt het onderhanden werk door meer bedrijven eerder als klein dan als groot beoordeeld. Eén op de vijf bouwbedrijven zegt stagnatie van het onderhanden werk te ondervinden. Als grootste oorzaak wordt, evenals voorgaande maanden, het uitblijven van orders genoemd.

Slechts een op de honderd gww-bedrijven verwacht een stijging van de afzetprijzen; in de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf een prijsstijging. Ruim 20 procent van de gww-bedrijven verwacht dat de afzetprijzen de komende maanden zullen dalen. De bedrijven in de b&u zijn positiever over de prijsontwikkeling; hier verwacht 5 procent een stijging en 4 procent een daling van de prijzen.

In de b&u verwacht per saldo een kleine meerderheid van de bedrijven toename in personeelsomvang. Dit geldt echter niet voor de utiliteitsbouw; hier wordt door meer bedrijven een personeelsafname verwacht. In de gww verwacht eenderde van de bedrijven inkrimping van het personeelsbestand. Een op de twintig bedrijven verwacht uitbreiding van de personeelsbezetting.

Negatieve stemming over bouwconjunctuur

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels