nieuws

Met ArchitectOr Toolkit is het goed communiceren in de IFD

bouwbreed

rotterdam – Een set technieken om in het ontwerpproces van vooral IFD-projecten (industrieel, flexibel en demontabel bouwen) projecten goed te kunnen communiceren. Dat is de ArchitectOr Toolkit van Suite75 in Rotterdam. Het communicatiemedium is ingezonden om te worden geselecteerd als demonstratieproject IFD van de SEV (Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting).

“Bouwen wordt steeds meer maatwerk”, aldus directeur Jeroen Bekkers van softwarebedrijf Suite75. “Bewoners krijgen meer invloed op de indeling en uitstraling van hun nieuwe woning en huurders van kantoren en winkelpanden willen dat er in een steeds vroeger stadium in het ontwerpproces rekening wordt gehouden met hun specifieke wensen. De interactie tussen de verschillende betrokken partijen in het bouwproces zal steeds belangrijker worden. Dit alles leidt tot een groeiende behoefte aan laagdrempelige, op maat gemaakte, digitale gereedschappen voor een effectieve communicatie tussen bouwpartners, klanten en toeleveranciers”, meent Bekkers.

De ArchitectOr Toolkit voorkomt dat het wiel te vaak wordt uitgevonden, zegt hij. Het is een platform voor de ontwikkeling van webapplicaties voor de bouwsector. Het platform is gebaseerd op een reeks van al bestaande web-based tools, die kunnen worden samengesteld tot op maat gemaakte applicaties voor zowel het ontwerp-, bouw- en beheerproces. De ArchitectOr Toolkit moet deze tools direct toegankelijk maken voor de bouwpartijen. Dat betekent dat deze partijen de mogelijkheid hebben er zelfstandig tailor-made-applicaties voor te ontwikkelen ten behoeve van hun klanten. Ze hoeven dan niet terug te vallen op externe ict-expertise.

Eindgebruiker

Zij hebben zelf ook grote invloed op de samenstelling van de functionaliteiten, de randvoorwaarden voor de eindgebruikers en het uiterlijk van de interface. “Bij eerdere projecten merkte men dat doelen van de opdrachtgever en de ict-mogelijkheden maar moeizaam bij elkaar komen en een lange ontwikkeltijd vergen. Het resultaat is onder druk van tijd en budget dan niet optimaal, niet eenvoudig te onderhouden en slecht herbruikbaar is voor volgende projecten,” aldus Bekkers. De ArchitectOr Toolkit moet deze bezwaren ondervangen.

De ArchitectOr Toolkit is nog in ontwikkeling. Het is als haalbaarheidsonderzoek ingezonden voor de vierde en laatste selectieronde van het programma IFD bouwen van de SEV. In totaal zijn hiervoor 91 plannen ingediend; 61 concrete projecten en 30 haalbaarheidsonderzoeken. Deze zomer wordt bekend welke plannen de status van officieel demonstratieproject krijgen. Een demonstratieproject krijgt maximaal 250.000 euro, een haalbaarheidsonderzoek 25.000 euro. Voor 2004 is in totaal 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Reageer op dit artikel