nieuws

Kapotte kabels vaak fout beheerders

bouwbreed

gouda – Vier op de tien kabel- en leidingeigenaren krijgen geheel of gedeeltelijk ongelijk als zij een schadeclaim indienen tegen aannemers. Dit blijkt uit cijfers van de Helpdesk Kabels en Leidingen van Vianed.

Leden van Vianed kunnen de helpdesk inschakelen wanneer zij geconfronteerd worden met een eis tot schadevergoeding als gevolg van beschadigingen door graafwerkzaamheden. Zo�n 42 procent van de zaken kon positief voor de betrokken leden van Vianed worden afgehandeld.

Dat betekent dat de, door de voornamelijk kabelnetbeheerders, ingediende claims in die gevallen niet gehonoreerd zijn. Tal van redenen liggen daaraan ten grondslag. De meest voorkomende zijn het onjuist omgaan met de informatieplicht door de kabelnetbeheerder, de afwijkende ligging van kabels en leidingen ten opzichte van de geleverde informatie en de omvang van de ingediende schade.

De helpdesk, die vanaf 1997 operationeel is, helpt de leden van Vianed juridische en verzekeringstechnisch bij het afhandelen van schadeclaims door graafwerkzaamheden. Het gaat vooral om claims beneden de eigen risicogrens van 700 euro. Hogere claims worden behandeld door de betrokken verzekeringsmaatschappijen.

Registratie

De oprichting van de helpdesk is het directe gevolg van de slechte registratie van ondergrondse infrastructuur en het feit dat kabelnetbeheerders bijna automatisch de schuld van beschadigingen bij de aannemer legt.

Vianed heeft in het recente verleden een aantal keer de noodklok geluid over de povere registratie. Los van de directe en indirecte schade kunnen beschadigingen aan kabels en leidingen ook tot gevaarlijk situaties leiden voor de medewerkers van de aannemingsbedrijven en alle omwonenden en passanten. Ook het milieu kan bij bepaalde schades grote schade oplopen.

Door de grote groei van de telecomsector zijn er vooral de laatste jaren enorm veel kabels en leidingen de grond ingegaan. Een goede registratie bleek helaas niet de eerste prioriteit van de it-sector. Ook de overdracht van ondergrondse netwerken van bijvoorbeeld de publieke sector aan particulieren heeft het algehele beeld van wat waar ligt in negatieve zin beïnvloed.

Graafactiviteit

Uit onderzoek blijkt dat er bij iedere graafactiviteit een kans van 50 procent bestaat op schade. Dat heeft weer tot gevolg dat er steeds minder verzekeringsmaatschappijen bereid zijn om dit soort zaken te verzekeren.

Vianed is dan ook blij met de werkzaamheden van het Centrum Ondergronds Bouwen dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de mogelijkheden van een centrale en goede registratie in kaart brengt. De branche-organisatie dringt er verder op aan om bij iedere graafwerkzaamheid ter plekke te bezien wat er ligt en dit te registreren.

Ook wat er nieuw ingaat, moet worden vastgelegd. Door dit consequent te doen, ontstaat in de loop der tijd een steeds beter beeld van de miljoenen kilometers kabels en leidingen met een vervangingswaarde van 100 miljard euro.

Reageer op dit artikel