nieuws

IVBN: Beleggen vastgoed minder aantrekkelijk

bouwbreed Premium

den haag – Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken dwingt met zijn laatste plannen pensioenfondsen om hun vastgoedbeleggingen de deur uit te doen. Dat stelt de IVBN, de vereniging van institutionele vastgoedbeleggers. De bewindsman maakt zich zorgen over de manier waarop oudedagverzekeraars hun vermogen beheren en proberen met nieuwe regels grip te krijgen op de belangrijke investeerders in onroerend goed.

De staatssecretaris wil de institutionele beleggers verplichten om deelnemingen van meer dan 20 procent in vastgoed en andere activiteiten ter goedkeuring voor te leggen aan de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK), de toezichthouder van de branche.

De vrijheidsbeperkende maatregelen, die door de commissie Staatsen zijn voorgesteld, raken bij directeur F. van Blokland van de IVBN naar eigen zeggen een open zenuw. “Met name steeds meer kleinere pensioenfondsen beleggen geld in vastgoed via deelnemingen. Op die manier hoeven zij niet een hele staf uit te rusten om het vastgoed waarin zij hun geld beleggen te beheren. Als de plannen van Rutte doorgaan, worden de mogelijkheden om op die manier te beleggen erg beperkt”.

Vastgoedbeleid

Pensioenfondsen die zelf winkelcentra, kantoren en woningen in eigendom hebben, krijgen het volgens Van Blokland ook moeilijk. Oudedagverzekeraars voeren doorgaans een actief vastgoedbeleid en investeren regelmatig in de complexen die zij in eigendom hebben. “Ieder kantoor of winkelcentrum is toch wel om de vijf jaar aan een opknapbeurt toe”, geeft hij een indicatie.

Als de voorstellen van Staatsen doorgaan, dan zouden dergelijke onderhoudsklussen niet meer door de pensioenfondsen zelf uitgevoerd mogen worden. Volgens de IVBN-bestuurder wordt het voor de fondsen door de aangekondigde maatregelen onmogelijk om nog op een goede manier in vastgoed te investeren.

Exit-strategie

De plannen van Rutte schrijven het opstellen van een exit-strategie voor zodat beleggingen die onverwacht een slecht rendement opleveren op korte termijn afgestoten kunnen worden. “Zo�n plan werkt wel voor aandelen die makkelijk te verkopen zijn, maar bij vastgoed heeft het geen enkele zin”, legt Van Blokland uit. “Koop je woningen, kantoren of winkels dan gaat het er juist om dat je voor langere tijd je geld vastzet.”

Zet de staatssecretaris zijn plannen door, dan heeft dat direct gevolgen voor de premies.

Volgens het pensioenfonds van de zorg- en welzijnssector PGGM – één van de grootste oudedagverzekeraars – laten de maatregelen de premies met gemiddeld 0,5 procentpunt stijgen. Op die manier wordt een mogelijk tekort opgevuld van zo�n 2 miljard euro.

Reageer op dit artikel