nieuws

In Nederland 600.000 plaatsen verontreinigd

bouwbreed

den haag – In Nederland zijn 600.000 plaatsen waar de bodem mogelijk vervuild is. Dat blijkt uit een inventarisatie van verdachte plekken die gemeenten en provincies de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd.

Eerder onderzoek leverde slechts 350.000 verdachte plekken op. Van de 600.000 vervuilde plekken moet ongeveer 10 procent geheel of gedeeltelijk worden aangepakt, zo verwacht het ministerie van VROM.

Het onderzoek brengt voor de eerste keer de bodemverontreiniging in heel Nederland in kaart. Het is de bedoeling dat volgend jaar elke gemeente een compleet overzicht heeft van vervuilde plekken.

Gemeenten en provincies hebben bekeken waar bedrijvigheid is geweest die misschien de bodem heeft vervuild, zoals fabrieken, chemische wasserijen en garages.

Van de 60.000 sterk vervuilde plaatsen hoeft niet alles even grondig te worden schoongemaakt. Bodemverontreinigingen die een gevaar vormen voor de gezondheid of die zich dreigen uit te breiden, komen snel aan de beurt.

Bij minder vieze plekken hangt de aanpak af van de toekomstige bestemming. Als er een industrieterrein komt, kan de verontreiniging worden geïsoleerd door een omheining of een deklaag. Komt er een speeltuin, dan zal afgraven ook hier noodzakelijk zijn.

Inventarisaties

Vergeleken met eerdere inventarisaties is het aandeel van de Randstad afgenomen, omdat hier al veel is opgeruimd. Grote gifschandalen, zoals in Lekkerkerk in 1980, hangen Nederland volgens VROM niet meer boven het hoofd.

Bij 90 procent van de verdachte locaties is de vervuiling zo gering dat verdere actie niet nodig is, schat VROM, of zal de grond uiteindelijk toch schoon blijken te zijn. De overige 10 procent moet in 2030 gesaneerd zijn. Dit kost 20 miljard euro.

De kosten komen gedeeltelijk voor rekening van het Rijk. Voor de rest draaien provincies en gemeenten op en mogelijk andere betrokkenen als projectontwikkelaars en bedrijven. (anp)

Reageer op dit artikel