nieuws

Gedragscode moet monumentbehoud bewerkstelligen

bouwbreed Premium

amersfoort – De monumentenwet biedt onvoldoende bescherming voor monumenten. Eigenaren en vakmensen moeten zelf een gedragscode afspreken die het bovendien de overheid makkelijker maakt de zorg voor monumenten vol te houden.

Dit zeggen de Vereniging Timmerwerk Restauratie (VTR) en het Nationaal Restauratie Centrum (NRC). Volgens de VTR en NRC raken veel monumenten verminkt door de willekeur van eigenaren, onderhoudsbedrijven en architecten bij verbouwingen en restauraties. De oorzaak van de verminking is vooral onwetendheid maar soms ook slordigheid of ambitie van betrokkenen weten de organisaties.

Ze zien een nieuwe gedragscode als een mogelijkheid het monumentaal erfgoed te behouden. Om voor belastingvoordeel of subsidie in aanmerking te komen zouden gemeenten eerst moeten bekijken of de aanvrager een dergelijke gedragscode heeft ondertekend.

De code geeft aan dat de vaklieden die voor restauratie in aanmerking komen de code ook hebben ondertekend en daarmee bevestigen op verantwoorde manier met het monument om te gaan.

Een alternatief voor de gedragscode is volgens de VTR en NRC het procescertificaat, die de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) op 20 april voor het eerst uitreikte aan timmerwerkplaatsen. Het certificaat is ook gebaseerd op een gedragscode die vastligt in de nationale beoordelingsrichtlijn �Instandhoudingstechnologie�.

Het toont aan dat de restauratiespecialist zijn werk doet conform de eisen van de opdrachtgever, de overheid en subsidieverstrekkers.

Reageer op dit artikel