nieuws

Welstandsvrij bouwen leidt niet tot verrassend ontwerp

bouwbreed

rotterdam – Een proef met welstandsvrij bouwen in een deelgebied van de Rotterdamse Vinex-locatie Nesselande heeft geen spectaculaire resultaten opgeleverd. Zelfbouwers blijken ondanks de vrijheid die hen wordt geboden vooral cataloguswoningen te bouwen.

Van de tachtig kavels die in Waterwijk beschikbaar waren voor particuliere bouwers, is 80 procent uitgegeven. Daarvan is het overgrote deel bebouwd met een cataloguswoning van het type �boerderette� of �notariswoning�.

“Teleurgesteld? Wat verwacht je dan, dat iedereen met een ontwerp à la Le Corbusier of Loos aankomt?” zegt stedenbouwkundige Marcel Musch, die namens dS+V de proef evalueerde. “De meeste bewoners vinden het zeer geslaagd.”

Met het experiment wilde het gemeentebestuur de kwaliteit van bouwen en wonen een impuls geven. Maar opvallend is dat het aanzien van het wijkje, dat deels nog in aanbouw is, nauwelijks verschilt van een deel van het nabijgelegen Prinsenland. Daar gold wel welstandstoezicht.

Voorafgaand aan de gronduitgifte schreef de gemeente een prijsvraag uit. Prijswinnende ontwerpen werden opgenomen in een boekje, dat kavelkopers meekregen als inspiratiebron. Maar de ontwerpen die daarin stonden kregen geen navolging.

De keuze voor catalogusbouw zou vooral zijn ingegeven door het feit dat dit minder complex en tijdrovend is voor de particulier bouwer.

Bovendien is een cataloguswoning qua prijs gunstiger dan een compleet nieuw ontwerp. Het feit dat de prijs van kavels in Waterwijk hoog ligt (minimaal 485 euro per vierkante meter) speelt daarbij een rol.

Volgens Musch geeft de evaluatie voldoende aanleiding om de tweede en derde fase van Waterwijk volgens dezelfde systematiek te bouwen, met wijzigingen op detailniveau in de stedenbouwkundige structuur. In totaal zal het aantal �vrij� bebouwde kavels in Waterwijk daarmee op driehonderd komen.

Reageer op dit artikel