nieuws

VROM vervolgt inspecties op navolging bouwregelgeving

bouwbreed

den haag – De VROM-Inspectie doet doorlopend onderzoek naar de manier waarop gemeenten hun taken uitvoeren oip het gebied van wonen, ruimte en milieu. Onlangs tikte zij de gemeenten Zelhem en Margraten op de vingers.

De gemeente Zelhem toetst de aanvragen voor bouwvergunningen onvoldoende en ondernam geen acties dat te verbeteren.

Zelhem heeft in 2002 al geconstateerd, en ook bekendgemaakt, dat de toetsing van aanvragen voor bouwvergunningen veel te wensen overliet. Tot verbazing van VROM zijn niet direct maatregelen getroffen, maar heeft de gemeente gewacht op het onderzoek van de VROM.

De afgifte van bouwvergunningen verloopt evenmin volgens de regels. De gemeente hanteert eigen beleidsregels, die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

De gemeente gaat nu een plan van aanpak met maatregelen opstellen en voorleggen aan de VROM-Inspectie.

Het Zuid-Limburgse Margraten ziet, volgens een rapport van de VROM-Inspectie onvoldoende toe op de naleving van bouwregels. De gemeente let nauwelijks op sloopwerkzaamheden en op illegaal bouwen.

Margraten heeft volgens VROM onder meer geen plan van aanpak voor asbest in sloopgebouwen. Controles worden niet structureel in verslagen opgenomen, illegale bouwsels worden vaak bij toeval ontdekt.

Margraten vindt de kritiek achterhaald.”De belangrijkste aanbevelingen hebben in 2003 en bij de vaststelling van de begroting 2004 ruim aandacht gekregen van het college van B en W en de gemeenteraad”, schrijft Margraten in een reactie op het rapport.

Reageer op dit artikel