nieuws

Vooroverleg op een onhandig moment

bouwbreed

den haag – Voor heel bouwend Nederland, maar voor drie bedrijven in het bijzonder, was 12 december 2002 een memorabele dag. De parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid presenteerde haar eindrapport. Nota bene diezelfde dag werd het bestratingswerk aanbesteed, waarover de drie bedrijven vooraf een duidelijke afspraak hadden gemaakt.

Floris uit Wormer, A.C. de Groot uit Meerkerk en Zandrema uit Amsterdam hebben zich volgens de NMa schuldig gemaakt aan vooroverleg bij de aanbesteding van de herprofilering van de Mokerstraat en de Aambeeldstraat in Amsterdam. Gemeentelijke ambtenaren hadden lucht gekregen van een bijeenkomst in hotel Mercure en vroegen de NMa in deze zaak te duiken.

Na confrontatie met de onderzoeksresultaten deden twee van de drie betrokken ondernemingen vrij snel een beroep op de clementieregeling, vanwege de kans op verlaging van de onvermijdelijke boete. Want de zaak was inmiddels zo klaar als een klontje: nadat de drie bedrijven door de gemeente als enige waren uitgenodigd om in te schrijven, hadden ze een loting gehouden. Floris mocht als laagste inschrijven en de beide andere ondernemingen zouden daarvoor elk 3740 euro ontvangen.

Een klein bedrag, maar het vooroverleg werd door de NMa om begrijpelijke redenen aangemerkt als een �zeer zware overtreding�. Want ook aannemers kunnen kranten lezen en televisie kijken.

Wrange vrucht

Na vooroverleg een afgesproken �laagste� prijs indienen en daardoor het werk gegund krijgen, dat raakt aan de essentie van het parlementaire onderzoek. De vrucht daarvan plukken op dezelfde dag dat de onderzoekscommissie na uitgebreide media-exposure haar beschuldigende eindrapport op tafel ligt, dat riekt naar eigenzinnig gedrag.

Voor de NMa reden om de opgelegde boetes te verhogen. En zoals dat gaat, de initiatiefnemer betaalt het meest. Maar omdat ook hij een beroep deed op de clementieregeling, ging er meer af dan er bijkwam. Voor Floris betekende dat een korting van 25 procent.

Het eindresultaat: een boete van nog geen 15.000 euro voor een werk dat voor 74.800 euro was gegund. De Groot kreeg als �deelnemer� zelfs een korting van 70 procent. Hij betaalt 2600 euro.

Floris en De Groot zijn tot op heden de enige twee bedrijven die een beroep hebben gedaan op de clementieregeling en daarvoor rijkelijk zijn beloond.

Reageer op dit artikel