nieuws

Vinex eindigt met achterstand

bouwbreed Premium

den haag – De achterstanden in de woningbouw op Vinex-locaties zijn niet meer in te lopen. Hey aantal van 650.000 nieuwe woningen in 2005 is definitief onhaalbaar. De werkelijke woningbouw in de periode 1995-2005 blijft waarschijnlijk steken op 635.000 huizen.

Dat staat in de “Voortgangsrapportage verstedelijking Vinex 2003” die minister Dekker (VROM) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De achterstand is sinds de vorige rapportage van 2002 toegenomen met 5000 tot 10.000 huizen. Hoewel de productie buiten de Vinex-locaties hoger ligt dan afgesproken, is dat niet genoeg om het tekort aan woningen te compenseren.

De 10.000 tot 15.000 woningen die tegen gemaakte afspraken niet meer in de Vinex-looptijd van 1995 tot 2005 worden gerealiseerd, komen er wel. “De locaties daarvoor zijn grotendeels ontwikkeld, de bouwstroom is veelal op gang gekomen, alleen de realisatie zal voor een deel pas na 2004 plaatsvinden”, staat in het rapport.

Het gat tussen afspraak en werkelijkheid op Vinex-locaties is de afgelopen jaren vooral ontstaan door de moeizame onderhandelingen tussen gemeenten en marktpartijen met grondposities. Ook de wisselende economie speelde een rol met tot twee keer toe herontwikkeling van de locaties. Eind jaren negentig heerste economische voorspoed en kwamen meer dure woningen in de planning. De afgelopen jaren gaat het minder voor de wind en stijgt de behoefte aan goedkopere woningen.

In de Vinex-convenanten zijn tevens afspraken gemaakt over andere aspecten van de omgeving. Voorbeelden daarvan zijn verkeer en vervoer, bodemsanering en groenvoorzieningen. Hoewel daarbij ook problemen zijn ontstaan, leiden die volgens het rapport niet tot extra vertraging in de productie. Bij de bodemsanering is de vertraging zelfs het gevolg van de achterblijvende woningbouw. Hoewel veel van de projecten niet meer voor 2005 zijn afgerond, is hier het afgelopen jaar wel vooruitgang geboekt.

De knelpunten bij verkeer en vervoer zitten vooral in de afstemming. De samenhang tussen tijd en financiën blijft lastig, waardoor nieuwe bewoners nog geen verbinding hebben met het openbaar vervoer. De bereikbaarheid is echter sinds 2002 niet verder verslechterd.

Volgende week dinsdag praat de Tweede Kamer met Dekker over de woningbouwproductie.

Reageer op dit artikel