nieuws

Uitbesteden kan relatief duur zijn

bouwbreed

den haag – De gemeente Nijmegen heeft het project voor een fietsbrug over de Waal ondergebracht bij ProRail. Afgesproken is dat deze spoorwegbeheerder alle kosten voor het project vergoed zou krijgen. ProRail vergiste zich voor zon 3 miljoen euro. Het ziet ernaar uit dat de gemeente zeker een deel daarvan zal moeten betalen.

De gemeente Nijmegen wilde een fietsverbinding tussen het Waalspronggebied en de Nijmeegse binnenstad. De route voert over de Waal.

Voor fietsers een aparte brug laten aanleggen is natuurlijk overdreven, maar bij de route lag wel een spoorbrug. De gemeente verzocht spoorwegbeheerder ProRail het project voor te bereiden en te begeleiden. Prorail zou van de gemeente alle uitvoeringskosten betaald krijgen. Prorail bedacht met Holland Railconsult een oplossing voor een haalbaar plan.

Er moest een brug aan de bestaande spoorbrug over de Waal worden geplakt. Een stalen dek met een verstijvingsboog kon dan aan de zijkant van de spoorbrug worden vastgemaakt. Daar werd een bestek voor gemaakt. De brug zou worden samengesteld op een lokatie bij de Noordelijke uiterwaarden en door drie drijvende bokken van Smit Tak op zijn plaats worden gehesen. Om goed te kunnen werken was wat baggerwerk nodig.

Er zijn aparte bestekken gemaakt voor de onderbouw en de stalen brug. Bij de aanbesteding bleken de inschrijvingen voor het staal veel hoger uit te vallen dan de raming. Dat was schrikken.

De aanbesteding van de onderbouw leverde geen probleem op. Dat kreeg Welling Didam gegund.

Een tweede aanbesteding voor het staalwerk bleek succesvol. Victor Buyck uit België ging de stalen brug doen, maar intussen was het werk wel vertraagd.

Het bleef niet bij die ene tegenslag. Het plaatsen van de brug met drie bokken bleek niet mogelijk. Smit Tak stelde een vierde nodig te hebben. De brug krijgt pas echt stijfheid als hij aan de spoorbrug vast zit. Voordien is de nodige voorzichtigheid geboden.

Vier bokken dus. Daarvoor zou meer moeten worden gebaggerd. Om extra kosten te vermijden werd gedacht te kunnen uitwijken naar een fabricage-locatie op de Waalkade. Daar was Rijkswaterstaat niet voor. Er is uitgeweken naar een lokatie in de uiterwaarden, waar een speciale stelling werd gebouwd waarop men de stalen brug samenstelde. Die kostte 3 miljoen euro meer, ongeveer 30 procent van de aanneemsom.

De gemeente was daar niet blij mee en liet onderzoeken of de meerkosten op de ontwerper te verhalen zouden zijn. De gemeente heeft immers schade geleden doordat de bestekswijziging niet al in de voorbereiding door ProRail werd voorzien en begroot.

Ook een commissie van wijze mannen oordeelde dat ProRail in de voorbereidingsfase de implicatie van de in het bestek opgenomen assemblage en montageoplossing heeft onderschat en daarvoor een te lage stelpost in het bestek heeft opgenomen.

De gemeente probeert met andere partijen de meerkosten te delen. Maar voordat dit verleg kan beginnen, moet de brug dit weekeinde eerst goed op zijn plaats terechtkomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels