nieuws

Te weinig groen per woning in dertig grote steden

bouwbreed

den haag – De meerderheid van de dertig grote Nederlandse steden (G30) telt binnen de bebouwde kom minder dan 75 vierkante meter groen per woning.

Dit is het kengetal voor de verhouding tussen groen en bebouwing. Het meeste groen per woning binnen de bebouwde kom is in Heerlen en Almelo, zo blijkt uit het onderzoek Groene Meters II van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra.

Voorts hebben bijna (26) al deze steden plekken waarvandaan inwoners het groen niet binnen 500 meter bereikbaar is. Alleen Lelystad en Emmen halen deze norm. Deze afstand is aangehouden omdat dan een gemiddelde wandeling van totaal drie kwartier naar, door en van het groene gebied kan worden gemaakt.

De bevindingen van Alterra komen globaal overeen met die van de eerste versie van Groene Meters, toen slechts tien steden zijn onderzocht. Van die tien haalde de helft de norm van 75 vierkante meter per woning. Nu zijn het er dertien van de dertig die dit kengetal halen.

Vijf van de overige zeventien zitten echter maar nipt onder die 75 vierkante metergrens. En als 500 meter om de bebouwde kom wordt meegerekend, dan halen ze alle dertig het kengetal. De zeventien laagscorende steden zijn geconcentreerd in de Randstad, een deel van Brabant, een deel van de Achterhoek en Salland en in een deel van Zuid-Limburg.

Alterra heeft voor het onderzoek negen typen groen onderscheiden (zie illustratie). Sommige zijn niet in eerste instantie bedoeld voor dagelijks kortdurend recreatief gebruik en zijn ook niet altijd openbaar, zoals begraafplaatsen, agrarische gebieden, sportterreinen en volkstuinen. Ze dragen echter wel bij aan het groene karakter van een stad.

De oppervlakte aan parken en plantsoenen is met gemiddeld 47 procent het grootst. Daarna volgen sportterreinen (22 procent) en overig agrarisch gebruik (16 procent).

Alterra benadrukt dat de hoeveelheid groen in een gemeente niets zegt over de kwaliteit van het groen. Zo kan het mogelijk zijn dat een stad wel aan het kengetal van 75 vierkante per woning voldoet, maar dat het groen slecht onderhouden is of onbruikbaar is voor recreanten.

Het kengetal van 75 vierkante meter is afkomstig van de projectgroep Beoordelingskader Groen in de stad. Het is een gemiddelde voor de stad als geheel en kan dus verschillen per wijk. Het getal is gebaseerd op onderzoeksgegevens over recreatiegedrag.

Reageer op dit artikel