nieuws

Sport en zorg bijeen in Sportboulevard

bouwbreed Premium

dordrecht – Een sporthal, een turnhal, een schaatsbaan, een zwembad en ziekenhuisvoorzieningen gaan in Dordrecht vanaf 2009 hand in hand. Dan opent het Gezondheidspark met Sportboulevard haar poorten. Dat is gisteren bekendgemaakt.

Naast sport- en gezondheidsvoorzieningen komen er ook ongeveer vierhonderd woningen, winkels, kantoren, een politiebureau en een uitruklocatie voor de brandweer. Het complex verrijst in het Zorgknooppunt Dordwijk, in de driehoek tussen de N3, het Overkamppark en de Oudendijk. Het Albert Schweitzerziekenhuis en de sportsector zijn momenteel ook al de voornaamste gebruikers van het gebied.

Op dit moment is de driehoek verouderd en versnipperd. De combinatie van sport en ziekenhuis moet daarin verandering brengen. “Het knooppunt wordt omgevormd tot een gezondheidspark met sportboulevard, waarbij zorg verbonden wordt aan sport, recreatie en commerciële voorzieningen”, aldus een toelichting van de initiatiefnemers, de gemeente Dordrecht en het Albert Schweitzerziekenhuis. Als projectontwikkelaar is AM Vastgoed aangetrokken.

Met de bouw van het gezondheidspark met sportboulevard is een investering van 250 miljoen euro gemoeid. Daarvan komt 46 miljoen euro voor rekening van Dordrecht. “Nog niet eerder in Nederland is op deze schaal zo�n unieke combinatie gevormd van sportvoorzieningen, gezondheidszorg- en ziekenhuisvoorzieningen en commerciële functies”, jubelen de initiatiefnemers in de toelichting.

Het Albert Schweitzerziekenhuis wordt de komende jaren met 20.000 vierkante meter uitgebreid. Er komen onder meer nieuwe poliklinieken, een huisartsenpost, een zorghotel, een kraamhotel en ruimten voor spoedeisende hulp en radiotherapie.

Het is de bedoeling dat de huidige twee locaties van het Albert Schweitzerziekenhuis op den duur samen gaan. Die bundeling is nodig om de ambitieuze plannen van de kliniek mogelijk te maken. Zo is het onder meer de bedoeling om uit te groeien tot een topklinisch ziekenhuis waar niet alleen alle specialismen zijn vertegenwoordigd, maar waar ook specialisten worden opgeleid.

Ook in de paramedische sfeer zullen binnen het complex scholingen plaatsvinden. Daarover zijn inmiddels afspraken gemaakt met het Da Vinci College.

De grootschalige nieuwbouw gaat ten koste van de graslanden in het gebied, zo blijkt uit het conceptplan dat aan de gemeenteraad is toegestuurd. Dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door natuur toe te voegen. Zo worden er bijvoorbeeld bomenrijen langs de hoofdwegen aangelegd en ook de waterhuishouding binnen de driehoek verbeterd. “Om bluswater bij de hand te hebben en ook om op stedelijkee wijze natuur toe te voegen.”

De gemeenteraad besluit op 11 mei over de plannen. Indien het bestuur akkoord gaat, begint nog dit jaar de bouw. In 2009 moet het complex worden opgeleverd.

Reageer op dit artikel