nieuws

Sittard scoort met energiezorgconcept

bouwbreed

sittard – De gemeente Sittard-Geleen treft energiezuinige maatregelen. Volgens een energiezorgconcept worden de komende jaren de installaties in circa dertig gemeentelijke gebouwen onder handen genomen.

Van het tijdig vervangen of onderhouden van installaties in gemeentelijke gebouwen komt in de praktijk vaak weinig terecht. De staat van klimaatbeheers- en verlichtingsinstallaties liet met name in schoolgebouwen te wensen over, concludeerde de gemeente Sittard eind jaren negentig na vijftig gemeentelijke panden onder de loep te hebben genomen.

Maar ook in het stadhuis bleek de koelingsinstallatie recentelijk nog wel te zijn vervangen, maar de verwarmingsinstallatie al ruim dertig jaar oud. “Energiebesparing is nu eenmaal een verre van aaibaar onderwerp” weet Rogier Dieteren, gemeentelijk energie-coördinator uit ervaring.

Nieuw concept

Het stadhuis is een van de acht gemeentelijk gebouwen die inmiddels volgens een nieuw energiezorgconcept onder handen zijn genomen. De gemeente ontwikkelde daartoe in 2002 met het toen nog particuliere energiebedrijf Arpas, inmiddels overgenomen door Essent, een energieprestatiecontract. Dieteren: “Het energiebedrijf houdt de energiegerelateerde kosten tegen het licht en draagt verbeteringsmaatregelen aan. Als de gemeente akkoord gaat met de voorgestelde energiezuinige ingrepen, draagt het energiebedrijf zorg voor de engineering, aanbesteding, financiering, oplevering en het instandhouden van de installaties.” De gemeente bepaalt wel wie het onderhoud uitvoert.

In het stadhuis werden twee grote verwarmingsketels met een capaciteit van 900 kWh vervangen voor tien kleinere HR-cv ketels met een totaal vermogen van 650 kWh. Daarnaast werd overal in het pand daglichtafhankelijke hoog frequentieverlichting met aanwezigheidsdetectie aangebracht, wat jaarlijks een besparing oplevert van meer dan 7000 euro. Dieteren: “Door verbeteringen op verlichtings- en verwarmingsgebied besparen we op deze manier jaarlijks zo�n 18 procent op de energiekosten. Dat is nog bovenop de 5 à 10 procent die bespaard wordt op de exploitatiekosten.”

Door het afsluiten van een energieprestatiecontract voor de duur van 15 jaar kunnen energiezuinige verbeteringen snel worden aangebracht en direct geld worden bespaard. Volgens Dieteren is de aanpak vooral rendabel bij gemeentelijke grootverbruikers, gebouwen waarvan de energiekosten jaarlijks zo�n 20.000 euro belopen.

Zo werden volgens dit concept in zwembad De Nieuwe Hateboer drie warmtepompen geplaatst, waardoor de restwarmte van het douchewater gebruikt wordt voor het verwarmen van het zwembad en badwater. Jaarlijkse besparing: 42.000 m3 aardgas.

Energie-inkoop

In principe financiert de energieproducent de installaties en verpandt deze aan de gemeente. Bij de eerste maandelijkse betaling worden de installaties gemeentelijk eigendom. De investeringen voor de installaties worden gefinancierd uit de energiebeparingen en optimale energie-inkoop. Dieteren: “Vooraf wordt een streefgebruik bepaald. Het meerverbruik betaalt de producent, blijft na aftrek van alle kosten winst over dan worden de opbrengsten verdeeld. “Als gemeente betaal je op deze manier ongemerkt mee in de investeringskosten.”

Omdat bij Arpas de energie-inkoop elders plaatsvond en bij Essent toch een vrije marktwerking te houden, worden één keer per jaar alle energieprijzen vergeleken. Zijn de prijzen elders lager, dan wordt het gemiddelde van de laagste prijzen aangehouden.

De Limburgse gemeente zet al jaren hoog in op duurzaamheid. Als eerste Nederlandse gemeente behoort ze sinds kort tot de EU Greenlight partners, een Europees initiatief voor stimulering van rendabele investeringen in nieuwe verlichting. “We hebben daarmee de verplichting op ons genomen om de helft van alle gebouwen waar het technisch gezien uitvoerbaar is hoogwaardig frequente verlichting aan te brengen.”

De gemeente Sittard-Geleen onderwerpt uiteindelijk alle 140 gemeentelijke gebouwen aan een energieonderzoek. Dieteren: “Ons streven is om de komende 2 à 3 jaar circa 30 gebouwen volgens dit concept aan te pakken.”

Het energiezorgconcept wordt overigens ook in nieuwe gebouwen toegepast. “We bekijken of we bijvoorbeeld in het nieuwe milieupark zonneboilers kunnen plaatsen. In het in aanbouw zijnde cultuurkluster in de Sittardse binnenstad worden uiteindelijk bodemwarmtewisselaars toegepast in plaats van traditionele ketels. Deze aanpak biedt de mogelijkheid om vanaf het begin energiegebruik te optimaliseren.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels