nieuws

Samenwerking essentieel bij herstructurering

bouwbreed

amsterdam – Een lesje samenwerking kan geen kwaad om de binnenstedelijke vernieuwing van de grond te krijgen, meende hoogleraar advieskunde L. De Caluwé, tevens partner van bureau Twynstra en Gudde.

Tijdens het zevende Sigma-congres voor de bouwwereld gisteren in Amsterdam wees hij de 1400 aanwezigen op het belang over de (bouw)schutting heen te kijken.

Dat het aantrekkelijker wordt gevonden een weiland vol te bouwen omdat dit minder gedoe geeft en dat omslachtige procedures als belemmering worden gezien, werd tijdens een peiling in de zaal weer eens duidelijk bevestigd. Een enkeling wierp tegen dat die vermaledijde procedures wel nodig zijn om reële belangen van mensen te beschermen.

Eensgezindheid was er over de noodzaak van meer samenwerking om de binnenstedelijke vernieuwing op gang te krijgen. Sigma had dit tot thema van het congres verheven onder het motto “als een man aan de slag”.

De Caluwé legde uit dat het stroeve verloop van die samenwerking vaak een gevolg is van een verschil in mentaliteit. Bij de een ligt het accent op het machtsspel, bij de ander op technische oplossingen en weer een ander wil vooral mensen prikkelen om zelf met initiatieven te komen of creativiteit de ruimte te geven.

Het is allemaal nodig gaf hij aan. Maar niet iedereen heeft alles individueel in zich, daarom moeten verschillen worden benut opdat de organisatie/bouwkolom die de binnenstedelijke vernieuwing vormt, als geheel dat wel heeft.

Reageer op dit artikel