nieuws

Rooie Dorp in Uitgeest na renovatie bijna authentiek

bouwbreed

uitgeest – Het had echt weinig gescheeld of t Rooie Dorp in Uitgeest was gesloopt. Maar het wijkje dat dateert uit 1920 en zijn naam ontleent aan de toenmalige populariteit onder SDAPers, bleef dankzij veel politieke inspanning en veel geld behouden, compleet in zijn oorspronkelijke stijl en met de kenmerkende bouwdetails.

Sloop was inderdaad goedkoper geweest, zegt René Schootemeijer, projectleider van aannemingsmaatschappij Mulder Obdam. “Gemiddeld heeft de renovatie bijna 72.000 euro per woning gekost. Een fors bedrag voor zo�n kleine woning. Maar de belangstellenden stonden er voor in een rij. Zittende huurders kregen de gelegenheid de woningen te kopen voor prijzen die varieerden van 139.000 tot 145.000 euro.

Woningcorporatie Geestland heeft er samen met SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting)  een geheel nieuwe financieringsconstructie voor bedacht.”

Klein zijn de woningen inderdaad met een woonkamer van krap 25 vierkante meter en twee slaapkamers van 15 en 8 vierkante meter. Maar ze zijn ook bijzonder sfeervol. Architectenbureau Nootebos, Baltes en Min uit Castricum heeft op basis van oude krantenfoto�s kenmerkende details teruggebracht. Bij een eerdere renovatie in 1975 raakten die verloren. Zo�n detail betreft bijvoorbeeld de terugkeer van de roeden in de raamkozijnen die alle zijn vernieuwd. Het namaken van de originele kozijnen bleek te kostbaar. Via leverancier Rationel in Uitgeest kwam de architect uit bij een Duitse fabrikant die kozijnen produceert waarvan het ontwerp heel dicht tegen het originele aanligt.

Schootemeijer: “Het type kozijn heeft een ventilatievoorziening die aan de buitenzijde nauwelijks zichtbaar is. De opening is aan de binnenzijde gefreesd en de ventilatie loopt via de sponning. De ventilatiecapaciteit voldoet niet aan de behoefte, maar via de bouwvergunning kregen we een ontheffing. De ramen aan de achterzijde van de woning hebben ventilatieroosters in het glas.”

Mulder Obdam plaatst ook bij grootschalige renovatieprojecten al vele jaren de kozijnen compleet afgeschilderd met glas. Daarvoor ontwikkelde de aannemer een eigen kozijnenbok. Van de bok af worden de kozijnen met Toprocker (stel)schroeven vastgezet. Aan de buitenzijde vindt een afdichting plaats met compriband en van binnenuit wordt de ruimte �dichtgepurd�. De halfsteens klampmuren zijn voorzien van een metalstud voorzetwand die vlak aansluit bij het kantstuk van de nieuwe kozijnen.

Belgische dakpan

Ook de nieuwe dakpan op de 27 woningen wijkt iets af van de oorspronkelijke pan die niet meer beschikbaar was. De Belgische Pottelberg kwam het dichtst bij het oorspronkelijke type. De daken hebben een gebroken kap en om al te veel zaagwerk bij het verleggen van de knikpannen te voorkomen moest bij de keuze van de dakisolatie worden uitgeweken naar de dunste isolatieplaat waarmee aan de vereiste Rc-waarde van het dak kon worden voldaan. Gekozen is voor de 3,5 centimeter dunne Celotex isolatieplaat. De platen zijn gemonteerd op het bestaande houten dakbeschot. De gordingen van de kapconstructie waren na meer dan tachtig jaar hier en daar wat doorgebogen. Waar de doorbuiging te ernstig was, zijn de gordingen aangepakt. In de meeste gevallen kon het probleem met de nieuwe dakisolatieplaten worden verholpen. Overigens hebben alle daken nieuwe ruiters gekregen.

Aan de straatzijde is wat betreft het gevelbeeld strikt vastgehouden aan de oorspronkelijke situatie. De nieuwe voordeuren hebben weer het schrijnwerk van begin twintigste eeuw en beschikken over een klein te openen raampje met isolatieglas. Of de woningen in 1920 ook zoals nu een snijvoeg hadden, is niet bekend. Aan de achterzijde is het meest gewijzigd aan de gevel. Vanwege de kosten is hier gekozen voor een platvolvoeg. De oorspronkelijke stenen dakopbouwen zijn gesloopt en over de gehele breedte van de woningen vervangen door doorgetrokken en met rabatdelen beklede dakkapellen, waarmee ruimte ontstond voor een badkamer.

De in de loop der jaren her en der geplaatste dakdoorvoeren komen nu weer samen in gemetselde schoorstenen. Mulder Obdam heeft deze prefab door Heblad uit Bladel laten maken. Gevoegd en voorzien van lood, kraaiennest en doorvoeren voor mechanische ventilatie en cv zijn deze schoorstenen geplaatst op een nieuw aangebrachte console op de woningscheidende muren. “Voor de prijs van prefab kun je geen metselaar meer het dak opsturen. Afhankelijk van het aantal kanalen praat je bij prefab over een bedrag tussen de 500 en 700 euro, exclusief plaatsen. Maar belangrijker nog is dat je geen oponthoud hebt in de planning. Bovendien zijn de schoorstenen onder geconditioneerde omstandigheden gemaakt, waarmee ook de kwaliteit is gegarandeerd. Met prefab speel je op zeker.”

De renovatiekosten kwamen inclusief meerwerk uit op een gemiddeld bedrag van bijna 72.000 euro per woning. Afhankelijk van het type en de ligging varieerde de verkoopprijs van 139.000 tot 145.000 euro. Van de 27 huurders hebben negentien gebruik gemaakt van het aanbod om de woning te kopen.

Constructie

voor lening

Om de renovatie van het Rooie Dorp te financieren, heeft Woningstichting Geestland een nieuwe constructie bedacht die zittende huurders de gelegenheid biedt de woningen te kopen. De huurders kregen de mogelijkheid geld te lenen tegen een lage startrente, die vervolgens jaarlijks wordt verhoogd met de inflatiefactor en een opslag van een half procent. De hoogte van het percentage startrente is afhankelijk van de woningwaarderingspunten, huur en individuele belastingschijf en verschilt dus per huurder. Huurders konden aflossingsvrij lenen of op basis van annuïteit.

Mocht de woning na verloop van tijd worden verkocht, dan moet de eigenaar afhankelijk van het tijdstip van de verkoop een deel van de overwaarde aan de woningstichting overdragen. Hiervoor is een staffel bedacht. Geestland is bij de berekening uitgegaan van een jaarlijkse waardestijging van de woning met 3 procent.

Het belangrijkste voordeel van de constructie is dat de netto maandlast van de kopers vergelijkbaar is met de reële huurwaarde en gelijke tred houdt met de verwachte huurprijsontwikkeling. Formeel moet de constructie overigens nog de goedkeuring krijgen van VROM. Inhoudelijk kan het ministerie zich in de regeling vinden onder voorwaarde dat de woningstichting niet een bancaire rol op zich neemt. SEV heeft na onderzoek besloten subsidie te verstrekken omdat de constructie tegemoet komt aan de vraag om betaalbare woningen voor een ieder mogelijk te maken.

�Met prefab

Reageer op dit artikel