nieuws

Risicos groot project direct in kaart brengen

bouwbreed

utrecht – Op het moment van het tracébesluit moet de raming met het bijbehorende percentage voor de risicos bekend zijn. Belangrijke wijzigingen na die tijd kosten altijd relatief veel geld en zijn dan ook onverstandig. Volgens L. Bouter, vertrekkend hoofdingenieur-directeur van de hsl, zijn dat twee belangrijke voorwaarden om een groot project beheersbaar te houden.

Het parlement hoeft wat hem betreft niet het maximale bedrag toe te kennen van de raming plus het hoogste risicopercentage. Een lager bedrag houdt de projectorganisatie scherp. De Tweede Kamer moet in dat geval wel rekening houden met de mogelijkheid van een budgetoverschrijding bij meer tegenvallers.

Op die manier weten de minister en de Tweede Kamer wel precies waar ze aan toe zijn. Daarmee voorkom je vervelende verrassingen als de reservering van 985 miljoen euro die al tijdens de uitvoering van de Betuwelijn en de hsl nodig bleek om de risico�s af te dekken. De Tweede Kamer praat op 7 april over de voortgang van de twee megaprojecten.

Het parlement reageerde woest op de reservering en voelde zich voor het blok gezet. De Algemene Rekenkamer schreef een vernietigend rapport en inmiddels is de tijdelijke kamercommissie infrastructuurprojecten aan het werk om een blauwdruk te maken om nieuwe infrastructurele werken onder controle te houden.

De commissie krijgt daarvoor onder meer advies van de Deense prof.dr. Flybjerg die een toonaangevend rapport schreef waaruit blijkt dat internationaal grote gww-werken standaard met 10 tot 45 procent uit hun oorspronkelijke begroting lopen. De tekorten bij de hsl zitten aan de onderkant van die range en vol\gens Bouter is dat te danken aan een zeer strak risicomanagement. Nog steeds weigert hij de risico�s precies te definiëren om de onderhandelingspositie met de aannemers niet in gevaar te brengen.

Voor de hsl-zuid is 609 miljoen euro aan risicoreservering in de begroting opgenomen. Een bedrag dat vroeg of laat nodig was, denkt Bouter, maar het verrassingseffect had hij graag voorkomen. “Pas op het moment dat we de risico�s in kaart hadden, was duidelijk dat de pot onvoorzien van 471 miljoen euro volstrekt ontoereikend was.” Er zijn bij het megaproject met een totale begroting van 6,1 miljard euro, ruim zeshonderd risico�s in kaart gebracht. Aan allemaal hangt een prijskaartje en een kansberekening met het gevaar dat het risico daadwerkelijk optreedt.

Inmiddels is van 174 miljoen van de 609 miljoen de bestemming duidelijk. Van dat bedrag is pas 77 miljoen euro daadwerkelijk uitgegeven, want de projectorganisatie zit op z�n centen en onderhandelt over ieder dubbeltje extra. Voor de resterende 435 miljoen hanteert de hsl nog een onzekerheidsmarge van 20 procent. “Je weet het pas 100 procent zeker als de treinen in 2007 rijden.”

– Planningsrisico�s126

– Raakvlakrisico�s198

waarvan – Relatie onderbouw – bovenbouw86

– Oplevering en overdracht van infrastructuur27

– Mogelijke tegenvallers contracten246

waarvan – Tegenvallers binnen de onderbouwcontracten23

– Welstand49

– Veiligheid86

– Opties en optimalisaties26

– Beheerskosten38

Totaal 609

Reageer op dit artikel