nieuws

Rijk geeft topprioriteit aan A2, A4 en A12

bouwbreed

den haag – Het Rijk reserveert zoveel mogelijk ruimte langs snelwegen om het asfalt later te kunnen verbreden. Bijvoorbeeld langs de A5 bij Amsterdam (Westrandweg). In de nog geheime Nota mobiliteit geeft het Rijk absolute topprioriteit aan de A1, A2, A4 en A12. De laatste drie snelwegen hebben een triple A status vanwege hun enorme economische belang.

Behalve aanleg van de A5 is het Rijk in elk geval van plan het ontbrekende deel van de A4 tussen Hoogvliet en Klaaswaal (A4-zuid) aan te leggen. Hetzelfde geldt voor doortrekking van de A15 naar de A12 (Ressen-Oud Dijk). De beoogde groei van Almere brengt een rechtstreekse doorsteek van de A6 naar de A9 of het zogenoemde �Uitwegtracé� met zich mee, waarschijnlijk in combinatie met de IJmeer-verbinding.

Als het aan minister Peijs (verkeer) ligt, is de ontbrekende schakel in de A4 bij Midden-Delfland dan al klaar. Ze streeft ernaar uiterlijk 2007 te beginnen met het stukje snelweg van 7 kilometer. Het kabinet legt de laatste hand aan twee belangrijke nota�s over de inrichting van Nederland na 2010. Minister Dekker (VROM) hoopt in april de Nota ruimte te presenteren, haar collega Peijs volgt twee maanden later met de Nota mobiliteit.

Problemen

Het claimen van extra ruimte bij de rondwegen van zowel Amsterdam als Rotterdam levert direct problemen op met naastgelegen bebouwing.

Dat betekent sloop van huizen en bedrijven of accepteren dat de doorstroming niet optimaal is en de steden minder goed bereikbaar zijn.

Het aanwijzen van de woningbouwlocatie Rijnenburg bij Utrecht dreigt het knooppunt Oudenrijn op de A12/A2 onevenredig te belasten. Heel uitdrukkelijk kijkt het Rijk dit keer goed naar de relatie tussen infrastructuur en nieuwe uitleglocaties. Infrastructuur is daarbij een meer leidende rol toebedeeld.

De regering erkent de rol van het onderliggende wegennet, maar richt zich vooral op de doorstroming van het hoofdwegennet. Zonder maatregelen zal het aantal files tussen nu en 2010 verdubbelen en neemt het autoverkeer met zo�n 40 procent toe. Rond de grote steden ligt dat percentage zelfs nog hoger.

Onvermijdelijk

Files zullen zeker in de spits een onvermijdelijk verschijnsel blijven, maar het Rijk heeft een aantal snelwegen aangewezen om de bereikbaarheid van de Randstad en de stedelijke netwerken te optimaliseren. Het economisch hart van hoofdwegen in de Randstad wordt gevormd door de A2, A4 en A12.

In oostelijke richting verbinden de A1, A12, A15 en A50 de Randstad met Twente, Arnhem-Nijmegen, het Rijn/Roergebied en verder in de richting van Frankfurt en Berlijn. Als het gaat om ontsluiting van het noorden, hecht het Rijk vooral aan de A28.

In zuidelijke richting zorgen de A2, A4, A16 en A58 voor ontsluiting richting Brabantstad, Maastricht-Heerlen, de Vlaamse ruit en Parijs. Ook de A67 wordt genoemd als belangrijke ader vanuit Noordwest Europees Perspectief.

Reageer op dit artikel