nieuws

Regio Utrecht vraagt miljardeninvestering

bouwbreed Premium

utrecht – Het op peil houden van de infrastructuur, het ontwikkelen van bedrijfsterreinen en het bouwen van kantoren en woningen in de regio Utrecht en het Gooi, vragen om een investering van 13,4 miljard euro.

Dat heeft NV Utrecht bekendgemaakt. NV Utrecht is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de steden Amersfoort, Hilversum, Utrecht, de gewesten Eemland en Gooi en Vechtstreek. “De regio vervult de rol van draaischijf tussen de Randstad en het Europese achterland”, aldus een toelichting. “Om die functies ook na 2010 te vervullen heeft de NV Utrecht een investeringsprogramma opgesteld van 13, 4 miljard euro.” De partijen zijn bereid om hiervoor zelf in de buidel te tasten, hetgeen niet betekent dat ze voor alle kosten willen opdraaien. De 3,8 miljard euro die nodig is om de infrastructuur op orde te houden en te verbeteren, moet van het Rijk komen. De betrokkenen wijzen op dagelijkse files en spreken de vrees uit dat die in de toekomst alleen maar erger zullen worden. “Dit maakt capaciteitsvergroting van de A1, A2, A12, A27 en A287 onvermijdelijk”, lichten ze toe. NV Utrecht pleit voor aanleg van hogesnelheidslijnen naar oost en west om de rijkswegen te ontlasten. Verder staat vergaande verbetering van het openbaar-vervoernet op het programma. De aanleg van Randstadspoor, de Stichtse lijn en de Gooise ring hebben prioriteit.

Ten slotte moet worden geïnvesteerd in aantrekkelijke leefmilieus en in stedelijke netwerken. Het gaat daarbij om enerzijds de bouw van 50.000 huizen in de periode tot 2010 en de bouw van nog eens ruim 100.000 huizen tussen 2010 en 2030 en anderzijds het uitbreiden van de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort en het nieuwe stadscentrum Leidsche Rijn.

Reageer op dit artikel