nieuws

Oss vreest sterke toename verplichte isolatie woningen

bouwbreed Premium

oss – De gemeente Oss vreest dat ondanks de Betuwelijn het aantal treinen dat in 2010 door de regio dendert zal toenemen. Dit kan grote gevolgen hebben voor het aantal woningen dat moet worden geïsoleerd. Inmiddels wachten ook al ruim driehonderd huizen enkele jaren op een isolatiebeurt.

Bureaucratische rompslomp ligt volgens de gemeente ten grondslag aan de vertraging. Het Regionaal Milieu Bedrijf (RMB) in Cuijk was vroeger de regionale budgethouder die zorgde voor het isoleren van huizen tegen verkeerslawaai.

Jaarlijks kreeg de club zijn geld direct van het Rijk. Door een wijziging in de subsidiestroom gaat het geld nu eerst naar de gemeenten en vervolgens naar het RMB.

De gemeente Oss geeft toe dat het vrij lang heeft geduurd om dit formeel te regelen. Hierdoor zijn ruim driehonderd woningen in Oss en Ravenstein nog steeds niet geïsoleerd, ondanks de plannen om daar twee jaar geleden al mee te beginnen.

Het aantal te isoleren woningen kan bovendien nog toenemen nu het RMB de geluidsbelasting met nieuwere prognosecijfers gaat herberekenen. Oss verwacht namelijk een intensivering van het treinverkeer in 2010, ondanks het gereedkomen van de Betuwelijn. Volgens Oss is de herberekening ook nodig omdat er op veel plaatsen inmiddels stiller asfalt ligt en de verkeersstromen zijn veranderd. In de zomer hoopt de gemeente de nieuwe berekeningen van het RMB binnen te hebben.

Reageer op dit artikel