nieuws

Optimisme groeit bij producenten

bouwbreed

voorburg – De keramische industrie blijft saneren. In de helft van de bedrijven verwachten de directies verdere personele inkrimpingen. In 30 procent van de ondernemingen nemen de voorraden toe.

Uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het optimisme onder de Nederlandse producenten toeneemt. De fabrikanten zien komende maanden de bedrijvigheid weer groeien. Het oordeel over de orderpositie verkeert voor de zevende achtereenvolgende maand in een stijgende lijn. Bedenken heerst over de toenemende voorraden. Het aantal ondernemers dat hun verkoopprijzen ziet stijgen, is groter dan een jaar geleden.

De keramische industrie kampt vooral met wegvallende vraag uit het buitenland. Een op de vier ondernemers meldt minder internationale afzet. Van het in januari in driekwart van de directiekamers gemeten optimisme over stijgende prijzen is deze maand niets meer over.

De baksteenindustrie ziet de toekomst zonniger dan hun collega�s in de keramiek. De koepelorganisaties van beide bedrijfstakken betrekken donderdag in Velp hun nieuwe gezamenlijke Keramisch Huis.

Volgens het CBS rekent 16 procent van de baksteenbedrijven op stijgende prijzen. De vraag naar personeel neemt weer licht toe. Ruim eenderde van de bedrijven kampt met een tanende orderontvangst en groeiende voorraden. De orderpositie vertoont bij een op de drie bedrijven krimpverschijnselen.

Bij de producenten van beton, cement en gips geeft 15 procent van de ondernemers aan zich voor te bereiden op afslanking van de personele sterkte. In ruim een kwart van de bedrijven staat de orderpositie onder druk. De meeste ondernemers gaan uit van gelijkblijvende prijzen.

Bij de fabrikanten van metalen constructiewerken is afgelopen maanden het pessimisme over de dalende prijzen geheel verdampt. In maart ziet 15 procent van de ondernemers weer een betere beloning voor de producten in het verschiet. De uiterst negatieve stemming over de orderontvangst wordt allengs vriendelijker. Toch klaagt nog een op de vijf ondernemers over een afnemende orderpositie.

In de branche van hang- en sluitwerk ziet 8 procent van de bedrijven de voorraden groeien. Terwijl in januari nog 17 procent de orders zag toenemen, voorspelt deze maand 12 procent krimp. In een kwart van de bedrijven staat werkgelegenheid op de tocht. Van de in januari door een kwart van de bedrijven geventileerde hoop op betere prijzen is nauwelijks nog enig enthousiasme over.

In de timmerindustrie lopen de voorraden langzaam op. Een op de vijf bedrijven meldt een patroon van slinkende nieuwe orders. In 6 procent van de bedrijven rekenen de directies met dalende prijzen.

Reageer op dit artikel