nieuws

Oppositie parlement eist strengere aanpak fraude

bouwbreed

den haag – Volgens de fracties in de Tweede Kamer moet de fraude in Nederland niet worden overdreven. Dit bleek gistermiddag tijdens het integriteitsdebat, waarin de bouwfraude de rode draad vormde.

PvdA, GroenLinks en SP willen een steviger aanpak van het kabinet om de fraude in kaart te brengen en aan te pakken.

CDA en VVD zien meer in een sterkere zelfregulering van het bedrijfsleven door bijvoorbeeld gedragscodes en een grotere rol van de NMa, de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en de Algemene Rekenkamer.

Vooral GroenLinks oppert maatregelen om de bedrijfsfraude aan te pakken. De fractie pleit voor een wettelijke meldingsplicht van bedrijfsfraude vanaf een bedrag van 10.000 euro. “Klokkenluiders, werknemers en directeuren die weet hebben van grootscheepse fraude in het bedrijfsleven en in publieke instellingen worden verplicht dit bij het OM te melden. Wie die burgerplicht niet naleeft, is strafbaar”, aldus fractieleider F. Halsema.

Ook pleit GroenLinks voor de oprichting van een Bureau Fraude Registratie, vergelijkbaar met het Bureau Kredietregistratie. Bij dit bureau kunnen fraudezaken, zoals bouwfraude, worden geregistreerd en kan de overheid bij opdrachten met aanbestedingsplicht daar opvragen wat het fraudeverleden is van bedrijven die meedingen naar een opdracht. Eerder al stelde de SP een �fraudeinstituut� voor.

Volgens premier Balkenende dient de fraude hard te worden aangepakt en dient de overheid het goede voorbeeld te geven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels