nieuws

Onderwijs vindt Bouwbesluit irritant

bouwbreed

den haag – Van de 976 regelingen voor instellingen van het ministerie van Onderwijs behoort het Bouwbesluit tot de vijf meest irritante.

Dat blijkt uit de inventarisatie van de regeldruk bij onderwijsinstellingen die minister Van der Hoeven (onderwijs) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Als gevolg van het Bouwbesluit zijn instellingen genoodzaakt op de korte termijn forse investeringen te doen voor de brandveiligheid van gebouwen. De kosten per instelling kunnen oplopen tot tienduizenden euro�s. Deze “incidentele kosten” zijn volgens de ondervraagden vaak niet op te brengen. Zij zijn het wel inhoudelijk eens met nieuwe wet- en regelgeving. Er zijn echter te beperkte financiële middelen om normen na te leven, zo oordelen de instellingen.

Het onderzoek is gehouden bij het primair onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, onderzoek en wetenschapsbeleid en de podiumkunsten. De resultaten worden gebruikt voor het vereenvoudigen van de regels van het ministerie, een operatie die in 2007 gereed moet zijn. Van de meest irritante regels staan de bekostigingsbesluiten van ministerie van Onderwijs zelf op nummer één. Op de tweede, derde en vierde plaats staan regels van het ministerie van Sociale Zaken, zoals de arbeidsomstandigheden en Arbeidstijdenwet.

Reageer op dit artikel