nieuws

Ondergrond vraagt om digitale planvorming

bouwbreed

nijmegen – Nederland heeft genoeg ruimte. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds en op het water is plaats voor allerlei functies. De ruimte moet echter wel zichtbaar worden gemaakt. Digitale planvorming is daarbij een nuttig hulpmiddel. Het leidt tot meer zekerheid en maakt het nemen van beslissingen makkelijker.

Dat werd duidelijk op het congres �Digitale Planvorming� van het Centrum voor Kennis Communicatie (CKC) in het Triavium in Nijmegen. “Ruimte genoeg”, sprak de inleider en dagvoorzitter Marcel Bayer, hoofdredacteur van het maandblad ROM. “Maar die ruimte moet zichtbaar worden. Dat kan met digitale planvorming. Het vereist wel een organisatorische aanpassing en andere werkwijze, met een databank en uitwisselbare gegevens.” Zonder uitwisselbaarheid lopen de plannen elkaar in de wielen. Volgens Bayer is dat niet alleen bij de provincies het geval, maar schort het ook aan coördinatie van de plannen van de verschillende ministeries.

Volgens prof.ir. F.M. Sanders van de Technische Universiteit Delft is het grootste probleem bij besluitvorming de onzekerheid, het niet weten. Digitale planvorming vermindert die onzekerheid. Als de informatie helder overkomt en de consequenties bekend zijn, is het veel eenvoudiger een besluit te nemen. Volgens Sanders zijn voldoende basisgegevens voorhanden. “We registreren alles. Als samenleving betalen we voor die registratie, maar de betrokken organisaties vragen veel geld voor de gegevens. Dat moet worden doorbroken.”

Microsimulatie

De hoogleraar verwacht een grote toekomst voor microsimulatie. Daarbij worden alle entiteiten en actoren gesimuleerd. Alle gegevens van bijvoorbeeld boten, containers, auto�s of mensen worden continu bijgehouden en weergegeven. “Microsimulatie ontwikkelt zich razendsnel. Zo is het technisch mogelijk de positie van mensen aan de hand van hun mobiele telefoons te volgen. Als we van 3 of 4 procent van de Nederlanders weten wanneer ze waarheen gaan, hebben we heel Nederland onder controle”, aldus Sanders.

Ir. H.J. Vermeulen, programmadirecteur van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB), plaatste kanttekeningen. “Ik wil dat u ook aan de ondergrond gaat denken”, zei hij. “Het is druk in de bodem en schade aan de ondergrond is een groot risico. Het is tijd voor ordening van de grondlaag, toewijzing van functies aan de ondergrond.” Digitale planvorming lijkt daarbij onontbeerlijk.

Mr.drs. J. Soer en drs. K. van Dongen van ingenieursbureau DHV pleiten voor het gebruik van digitale plannen om te ontdekken, waar nog ruimte is voor risicovolle bedrijven of transporten. Het huidige veiligheidsbeleid staat alternatief gebruik van die ruimte in de weg.

Reageer op dit artikel