nieuws

Nota ruimte: Almere groeit tot 2030 minder explosief

bouwbreed

den haag – Almere zal tot 2030 groeien met ten minste 40.000 woningen tot een stad van zeker 300.000 inwoners. De aanleg van een IJmeerbrug schuift op de lange baan en een prijsvraag bepaalt de haalbaarheid van de Zuiderzeelijn.

Dit stelt het kabinet in de eerste politieke versie van de Nota ruimte. Almere had in zijn Integraal Ontwikkelingsplan (IOP) rekening gehouden met een doorgroei naar 400.000 inwoners.

De oplossing in het IOP dat Almere zal moeten zorgen voor de overloop van de woningbehoefte van de provincie Utrecht, zo�n 20.000 woningen oftewel 150.000 inwoners, onderschrijft het kabinet niet.

Bij de woningbouwcijfers van Almere houdt het kabinet overigens nog wel een slag om de arm, omdat de Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieu (RROM) momenteel drie scenario�s voor de polderstad uitwerkt: een groei met 70.000 woningen (ruim 500.000 inwoners), 40.000 woningen en een autonome groei.

Voor de – volgens het kabinet – “noodzakelijke adequate ontsluiting van toekomstig Almere” start het Rijk een planstudie. Hierin wordt onder meer gekeken naar een rechtstreekse verbinding van de A6 naar de A9 en naar het zogeheten Uitwegtracé van de regionale overheden en organisaties. Dit betreft onder meer een verdiepte Gaasperdammerweg in Amsterdam-Zuidoost (A9) en de aanleg van een aquaduct bij Muiden.

Een beslissing over de bouw van de door Almere zo gewenste 8 kilometer lange IJmeerbrug voor weg en rail richting Amsterdam, kosten zo�n 2,5 miljard euro, schuift het kabinet op de lange baan. De verbinding wordt “afhankelijk gesteld van de feitelijke groei van Almere”. Voor Almere was de bouw van de brug een belangrijke voorwaarde om aan de doorgroei van de stad naar 400.000 inwoners te beginnen. Nu dreigt de brug er pas te komen als Almere al is gegroeid.

Almere heeft gisteravond overleg gevoerd met de ministers Dekker (VROM) en Zalm (financiën) over de kabinetsplannen. De uitkomst van dat overleg was bij het te perse gaan van deze krant nog niet bekend. Tot die tijd wilde het college van burgemeester en wethouders nog niet reageren.

Het kabinet acht de aanleg van een Zuiderzeelijn tussen Noord-Nederland en de Randstad “wenselijk”. Een geïntegreerde tracé/mer-aanbestedingsprocedure moet duidelijkheid brengen over de haalbaarheid daarvan.

Reageer op dit artikel