nieuws

Nivra: Bouwers op voorhand verdacht

bouwbreed Premium

den haag – Accountants moeten bij bouwers – die ontkennen betrokken te zijn geweest bij fraude – direct een onderzoek instellen. Dat adviseert het Nivra, de beroepsorganisatie van Nederlandse registeraccountants. Werkt de ondernemer niet mee aan het onderzoek, dan kan de financiële controle niet plaatsvinden en krijgt de jaarrekening de verplichte goedkeuring niet, zo stelt het Nivra.

De beroepsvereniging waarschuwt voor de mogelijkheid dat ondernemingen in de bouw en aanverwante sectoren zoals toeleveranciers van de sector de mededingingswetgeving hebben overtreden. Accountants moeten daarom bij de controle en goedkeuring van de jaarstukken van deze bedrijven extra op hun hoede zijn.

“Uit alles blijkt inmiddels wel dat het een zeer wijd verspreid verschijnsel is”, licht woordvoerder B. Wammes van het Nivra de maatregel toe. Het Nivra wil ook dat de accountant zich er van verzekert dat over de integriteit van het management geen enkele twijfel bestaat. Invoering van de gedragscode van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) is volgens de beroepsorganisatie van accountants een goede manier om hieraan te voldoen.

Een eigen code of een programma dat binnen het bedrijf is doorgevoerd om herhaling van bouwfraude in de toekomst te voorkomen kan volgens Nivra-woordvoerder Wammes ook voldoen. “De accountant moet zich er dan wel van overtuigen dat de stappen die zijn genomen ook tot het gewenst effect zullen leiden.”

De nieuwe instructies hebben ook gevolgen voor de ondernemingen die informatie inleverden over hun schaduwboekhouding bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De melding aan de kartelautoriteit maakt het volgens het Nivra noodzakelijk dat extra onderzoek wordt gedaan om de aard van de fraude te kunnen vaststellen. Als de bedrijfsleiding niet meewerkt aan dit onderzoek moet de accountant de controle stopzetten.

De bouwbedrijven die de NMa inzage hebben gegeven in de fraudedocumenten, waaronder Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer en Volker Wessels, moeten als het aan het Nivra ligt in het vervolg een passage opnemen in het jaarverslag, waarin wordt aangegeven dat onduidelijk is wat de financiële gevolgen zijn van de fraudezaken die door de NMa worden onderzocht.

Namens bouwkoepel het AVBB reageert woordvoerder P. Wouters met begrip op de stappen van het Nivra. “Tijdens de bouwenquête is er ook veel kritiek geweest op de accountants. �Ze stonden erbij en keken ernaar�, werd toen vaak gezegd. Het is niet leuk als bouwbedrijf op voorhand verdacht te zijn, maar Ik begrijp heel goed dat ze net als wij maatregelen nemen”.

Reageer op dit artikel