nieuws

Meer woningbouw ondanks stagnatie

bouwbreed

den haag – Woningcorporaties bouwden in 2002 ongeveer 2000 woningen meer dan het jaar ervoor. Ook zijn betere prestatieafspraken gemaakt met gemeenten. De investeringen in de wijken nam echter af, reden voor minister Dekker (VROM) om daarnaar een onderzoek te beginnen.

Dat schrijft Dekker als toelichting op drie rapporten die ze naar de Tweede Kamer stuurde. Hoewel over het algemeen de woningbouwproductie stagneert is het de corporaties gelukt om 1000 huurwoningen en bijna evenzoveel koopwoningen te bouwen in 2002.

In totaal realiseerden corporaties 13.600 huurwoningen in 2002. Dat is weliswaar meer dan het jaar ervoor, maar 5000 minder dan verwacht. Het grootste aantal nieuwe eenheden is gebouwd voor verzorgingstehuizen.

De nieuwbouw van koopwoningen bleef eveneens achter bij de verwachtingen, maar met 2000 kwam het doel daar dichterbij. De corporaties hebben 1500 woningen meer gesloopt dan de 8200 in 2001. De minister ziet dit als teken dat de sector meer werk maakt van herstructurering.

De investeringen van corporaties zijn aangetrokken. De totale uitgaven bedroegen in 2002 bijna 5 miljard euro waarvan 3,3 miljard euro voor onderhoud en verbetering. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De financiële positie van corporaties is in 2002 weer verbeterd, dat gebeurde eveneens in voorgaande jaren. Het weerstandsvermogen steeg van 14,4 miljard naar 15,1 miljard euro. De investeringsruimte nam met 0,6 miljard euro toe tot 10,9 miljard. De onderzoekers van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting plaatsen bij deze gegevens (evenals vorige jaren) de kanttekening dat de informatieverstrekking van corporaties nog te wensen over laat.

De prestatieafspraken met gemeenten zijn concreter dan daarvoor. Het onderzoek richt zich op 2002 en 2003. In het laatste jaar waren de afspraken aanzienlijk harder dan ervoor en meer gericht op het handelen.

Minister Dekker gaat ervan uit dat meer afspraken bindend worden. Ze heeft deze ook nodig vanwege haar actieprogramma woningbouwproductie. Het ministerie bouwt niet en dus moeten gemeenten ervoor zorgen dat jaarlijks zo�n 80.000 woningen verrijzen. De minister wil partijen op één lijn krijgen over de te leveren prestaties voor nieuwbouw, herstructurering en bijvoorbeeld verkoop van huurwoningen.

Van het laatste blijven de prestaties weliswaar achter bij de afspraken gemaakt in de Nota Mensen Wensen Wonen, maar er zijn in 2002 wel 700 woningen meer verkocht dan in 2001.

Dekker wil tot slot onderzoeken waarom corporaties minder hebben geïnvesteerd in de leefomgeving.

Reageer op dit artikel