nieuws

Meer aandacht voor regels rioolwerk

bouwbreed Premium

den haag – Opdrachtgevers moeten de regels die ze opstellen en in de bestekken zetten beter en strikter naleven. Dat maakt het werk in en aan het riool veiliger. Ook de Arbeidsinspectie moet de opdrachtgevers daar met nadruk op wijzen.

Afdoende veiligheid betekent dat minstens twee mensen aan het riool moeten werken. Dat vertelde directeur H. van den Akker van het gelijknamige reinigings/inspectiebedrijf uit Deurne op een bijeenkomst van de stichting Rioned.

Dodelijke ongelukken zijn bij rioolwerk de afgelopen jaren niet meer voorgekomen. Een groot aantal reinigings- en inspectiebedrijven treft volgens Van den Akker voldoende veiligheidsmaatregelen. Die staan onder meer in het veiligheidshandboek van de Vereniging Afvalbedrijven, afdeling Rioolbeheer. Dit behandelt in negen protocollen de meest voorkomende situaties rond het rioolwerk. Dat werk gebeurt in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen. In Van den Akkers visie moeten die er zelf op toezien dat de bedrijven de veiligheidseisen volgen. Dat moet ook de Arbeidsinspectie. Daarbij moet deze overheidsdienst ervoor zorgen dat hiaten in wet en regel worden gedicht.

Veilig rioolwerk vergt een ploeg van minstens twee mensen, benadrukt Van den Akker. Of er ook twee mensen aan het riool werken hangt vaak af van het gebruikte materieel. Een gecombineerde hogedrukspoelwagen en vacuümwagen kan door één persoon worden bediend. En dat betekent vaak dat ook maar één persoon aan het riool werkt. In Van den Akkers visie levert dat een onverantwoorde situatie op.

Bijvoorbeeld wanneer een rioolreiniger wordt aangereden zoals onlangs gebeurde en de onbeheerde reinigingswagen door blijft draaien met zo�n 150 bar hogedruk en minstens 240 liter water op de slang. Hetzelfde geldt voor onderbemande inspectiewagens. De inspecteur zit dan alleen in de wagen en laat de open put onbeheerd. Een bewakingscamera die de toestand op de werkplek op een monitor weergeeft kan volgens Van den Akker nooit de tweede man vervangen.

De inspectiecamera wordt meestal vanaf het wegdek in het riool gezet. Net als bij de reiniging moet iemand soms naar beneden om de camera in positie te brengen. Eén persoon kan dat werk kan naar Van den Akkers mening nooit doen. En wie naar beneden gaat mag nooit de klimijzers in de putwand gebruiken. Die kunnen zo zijn doorgeroest dat ze meteen afbreken. Afdalen in een rioolput mag alleen met een aangelijnde veiligheidsgordel en adembescherming.

Instructies

De werkgever die personeel rioolwerk laat doen is als enige verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden, waarschuwt landelijk projectleider Arbeidsinspectie M. Berndsen. De veiligheid in besloten ruimten als rioolputten verbetert met vaste voorzieningen als meters en alarminstallaties. Duidelijke instructies moeten het personeel op de gevaren wijzen van het werk in het riool. De rioolbeheerder is wettelijk verplicht om bij het ontwerp van een put rekening te houden met het onderhoud. Wet en regel verplichten de beheerder ook om de locatie rond de put zodanig aan te pakken.

�Veilig werk vergt een ploeg van minstens twee mensen�

Reageer op dit artikel