nieuws

Limburg snakt naar nultredenwoningen

bouwbreed Premium

maastricht – Limburg heeft 31.200 nieuwe woningen nodig voor mensen die moeite hebben met traplopen.

Het gaat om zogeheten �nultredenwoningen�. Dat zijn woningen die van buitenaf zonder trappen bereikbaar zijn en waarin de primaire ruimtes (woonkamer, slaapkamer, keuken, sanitair) zich op dezelfde woonlaag bevinden.

Tienduizend van deze te realiseren zelfstandige woningen moeten worden gekoppeld aan zorgvoorzieningen. De gemeenten dienen eind dit jaar in hun plannen duidelijk te hebben gemaakt welke ambities ze op dit gebied hebben in de periode 2005-2009. Een van de problemen is de stagnerende woningbouw.

Om knelpunten bij de uitvoering aan te pakken, wil de provincie daarom gebruik maken van het Adviesteam Woningbouw. Dit gezelschap van woningmarktdeskundigen en oud-bestuurders is onlangs ingesteld om de bouw op korte termijn van duizend starterswoningen te ondersteunen.

Dit adviesteam, ook wel A-team genoemd, signaleert knelpunten, draagt mogelijke oplossingen aan en bemiddelt bij conflicten. “De ervaringen met deze aanpak zijn ronduit positief”, stelt gedeputeerde G. Driessen (volkshuisvesting).

Hij geeft aan dat het niet nodig is alle nultredenwoningen nieuw te bouwen. Veel mogelijkheden ziet hij in de bestaande voorraad. “Bijvoorbeeld in de steden via de herstructureringsoperaties van voor- en naoorlogse wijken. In de dorpen liggen onder meer kansen bij de herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing.”

Reageer op dit artikel