nieuws

Klokkenluiders in bedrijven beter beschermd

bouwbreed

Hij denkt aan een soortgelijke regeling zoals die sinds kort geldt voor klokkenluiders in overheidsdienst.

Het door GroenLinks ingediende initiatiefvoorstel om werknemers en directeuren wettelijk te verplichten fraude, verduistering en diefstal vanaf een bedrag van 10.000 euro te melden bij het Openbaar Ministerie (OM), vindt de premier echter te ver gaan.

Klokkenluiders in het bedrijfsleven zijn nu vogelvrij als ze frauduleuze handelingen van hun meerderen melden. Ze lopen het risico te worden ontslagen, waarna ze vervolgens met moeite ergens anders aan de slag komen. Zo moest het Rijk bijvoorbeeld bemiddelen om medewerker J. Zinhagel van Strukton aan een andere baan te helpen toen hij als projectadministrateur van de Combinatie Schiphol Spoortunnel melding maakte van verdachte facturen op zijn werk.

Een voorstel van de SP om een onafhankelijk wetenschappelijk fraudeinstituut in het leven te roepen om te fungeren als adviesorgaan voor de Tweede Kamer, kon niet rekenen op steun van het kabinet. Volgens minister Donner van Justitie leidt een dergelijk instituut tot “versnippering” van de kennis. Het OM kan die kennis beter gebruiken, aldus Donner.

In het Kamerdebat riepen met name regeringspartijen CDA en VVD op tot zelfregulering van bedrijven om fraude en andere malversaties aan te pakken. Onlangs maakte bijvoorbeeld BAM bekend daar al hard aan te werken met een eigen klokkenluidersregeling. Werknemers die een vermoeden van misstanden melden, vertrouwenspersonen en raadsmannen binnen het bedrijf kunnen bij BAM rekenen op bescherming. Ook Volker Wessels heeft inmiddels een eigen klokkenluidersregeling.

Reageer op dit artikel