nieuws

Kleinere bouwers aan de slag in De Waalsprong

bouwbreed

nijmegen – Door gezamenlijk op te trekken kregen acht kleine en middelgrote Nijmeegse bouwers een voet tussen de deur in de Vinex-wijk De Waalsprong in de Overbetuwe. Jaarlijks bouwen ze per toerbeurt vijftig woningen.

De acht aannemers hebben zich voor deze gelegenheid verenigd in de Samenwerkende Aannemers Nijmegen CV (SAN). Directeur N.A. Meuwsen, directeur van het gelijknamige bouwbedrijf en een van de initiatiefnemers, is tevreden over de gang van zaken. “Het loopt precies zoals we hadden gedacht en gehoopt.”

Naast Bouwbedrijf Meuwsen maken de Nijmeegse aannemingsbedrijven Berntsen en Braam, Wed. van Swam & Zn, Van Schaik & Zn, Van de Water, De Graaff-Nijmegen, Van Grunsven en Cuppens en Zn deel uit van de SAN.

Samenwerking was voor de bedrijven – in grootte variërend van tien tot honderdvijftig werknemers – de enige manier om in het Waalspronggebied aan de slag te komen.

“De gemeente Nijmegen wilde bij woningbouwontwikkelingen wel met kleinere bouwers in zee, maar stelde als voorwaarde dat er één aanspreekpunt zou zijn. Feitelijk gezien is dit voor kleinere bedrijven de enige manier om bij grootschalige bouwprojecten een rol te kunnen spelen. Onze deelname beschouw ik als een vorm van respect naar de plaatselijke aannemerij”, stelt Meuwsen.

De samenwerkende aannemers verwachten de komende jaren vier- tot vijfhonderd woningen te bouwen in de Nijmeegse Waalsprong, wat jaarlijks neerkomt op circa vijftig woningen. De werkwijze kent een aantal onzekere factoren.

Meuwsen: “Doordat de gemeente het bouwtempo bepaalt, is het van tevoren voor de bouwers niet bekend welke aannemer hoeveel woningen bouwt. Daarnaast wordt de verdeling van de bouwprojecten onderling letterlijk bepaald door het lot.” Voor het eerste traject van acht tranches is de loting al verricht.

Bouwbedrijf Van Grunsven maakte met de bouw van acht woningen als eerste zijn opwachting in het Waalspronggebied.

Bouwbedrijf Meuwsen kwam als tweede uit de bus en begint – in combinatie met bouwbedrijf Cuppens – halverwege dit jaar met de bouw van het eerste grote bouwproject: plan Futura; 54 woningen in het uitbreidingsgebied Visveld-Noord in Stadseiland Lent.

De nieuwbouw begint uiteindelijk twee jaar later dan aanvankelijk was gedacht als gevolg van problemen met de milieu effectrapportage.

Ook de derde fase verloopt verre van vlekkeloos. De 32 woningen waren al aanbesteed maar de uitvoering werd opgehouden door een dijkverlegging bij Lent.

Eenzelfde aantal woningen wordt nu op een andere lokatie gecompenseerd. “Door deze samenwerkingsconstructie kunnen we de financiële risico�s van deze vertragingen opvangen.”

Omdat elk bedrijf op een andere manier projecten ontwikkelt, heeft de Samenwerkende Aannemers Nijmegen een eigen ontwikkelaar in de arm genomen, Esprit Planontwikkeling in Holten. “Deze ontwikkelaar verzorgt in opdracht van de SAN het hele ontwikkelingstraject, van de voorbereiding tot de aanbesteding en kopersbegeleiding toe.

Daarbij wordt voor elke woning het meer- en minderwerk inzichtelijk gemaakt.” Elk bouwproject wordt aanbesteed op basis van een begroting. De prijsvorming komt tot stand met behulp van een extern calculatiebureau. Meuwsen: “Op deze manier ontstaat een concurrerende prijs waar iedere aannemer mee kan stoeien.” Aanbesteden op basis van een begroting ziet de directeur Meuwsen als dé oplossing voor een transparanter aanbestedingsbeleid. Hij spreekt van “verdedigbare, scherpe prijzen op basis van harde offertes die de concurrentie kunnen verdragen.”

De aannemer die aan de beurt is, voert het werk vervolgens voor eigen rekening en risico uit. Als hij om wat voor reden afziet van uitvoering, schuift het project door naar de volgende op de lijst.

Meuwsen: “Daarbij staat het de bouwer vrij om kruisverbanden aan te gaan met een van de andere bedrijven bijvoorbeeld door een vennootschap onder firma te vormen. Onderling heerst een ontspannen sfeer die kenmerkend is voor het Nijmeegse.”

Als de samenwerking straks is uitgekristalliseerd, biedt de krachtenbundeling volgens de directeur een goed alternatief voor kleine aannemers om een vuist tegen de grotere bouwers te maken.

“Het ontbreekt kleinere bedrijven doorgaans aan kennis en kapitaal om te participeren in grootschalige ontwikkelingen. Wij doen nu veel kennis op. Door onze grondige aanpak worden we als volwaardige partner beschouwd. Het is een aanpak die zeker regionaal perspectief biedt”, stelt Meuwsen tot slot.

�Het is een vorm van respect naar de plaatselijke aannemerij�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels