nieuws

G4 willen bereikbare Randstad

bouwbreed

rotterdam – De vier grote steden (G4) willen dat er meer gebeurt om de bereikbaarheidsproblemen in de Randstad op te lossen. Ze hebben gisteren in Rotterdam een plan aangeboden aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat dat moet leiden tot een doorstroomgarantie voor automobilisten.

Uitgangspunt is een maximale reistijd van maximaal een uur tussen alle belangrijke Randstedelijke locaties. Meer geld voor infrastructuur verlangen de steden maar ook in een effectievere samenwerking tussen de verschillende beheerders. Zij moeten het totale wegennet als één geheel gaan beschouwen. Met name de afstemming van het hoofd- en onderliggende wegennet laat in hun ogen te wensen over.

De vorige verkeersminister, De Boer, heeft voortvarend geregeld dat snelwegen worden uitgebreid met spitsstroken, maar dat is niet genoeg, wordt de minister duidelijk gemaakt. “Zo�n spitsstrook helpt een beetje maar aan elke spitsstrook zit een eind”, aldus de Haagse wethouder B. Bruins. “Daar loopt het verkeer alsnog vast.”

Het gaat bij de samenwerking volgens Bruins om de aanleg van infrastructuur maar ook om zaken als gladheidbestrijding, afstemming van verkeerslichten en het opruimen van wrakken na ongelukken.

De G4 willen dat er voldoende geld beschikbaar komt voor de aanleg van een aantal ontbrekende schakels in het wegennet. Dat zijn in elk geval de A4 in Midden-Delfland, een verbinding tussen de A13 en A16 ten noorden van Rotterdam, de verbinding tussen de A6 en A9 bij Weesp, completering van de ring om Utrecht aan de noordzijde van de stad en voor Den Haag het Trekvliettracé als alternatief voor de overbelaste Utrechtse Baan.

Bezuinigingen

In een tijd van voortgaande bezuinigingen bij het Rijk is dat hoog gegrepen, realiseren de G4 zich. Bruins stelt dat dit geen reden mag zijn. Genoemde ontbrekende schakels worden ook nodig gevonden omdat het toenemende gebruik van het onderliggende wegennetwerk niet mag leiden tot een te grote belasting van de directe omgeving. Daarom worden op verschillende plaatsen tevens extra inpassingsmaatregelen verlangd zoals geluidsschermen en rotondes.

De minister denkt aan meer differentiatie in de reistijden: een snellere doorstroming op hoofdwegen dan op ringwegen van de stad en lokale wegen. Ze wil meer geld inzetten voor lokale wegen om het korte-afstandverkeer van de snelweg te houden.

Reageer op dit artikel