nieuws

Energiecertificaat verplicht bij alle woningtransacties

bouwbreed

brussel – Op 4 januari 2006 wordt een Europese richtlijn Energieprestatie voor gebouwen (Epd) van kracht. De richtlijn geldt niet voor kleine gebouwen zoals woningen. Daarvoor wordt een verplicht Energiecertificaat ingevoerd.

In december 2002 is de Epd aangenomen door de Europese bestuurderen. Op 4 januari 2006 moet die van kracht worden in alle lidstaten, zodat ook Nederland de wet- en regelgeving op dit vlak moet aanpassen. De introductie van de Bouwwet begin 2006 valt hier in beginsel mooi mee samen.

De letters Epd staan voor Energy performance directive. Het gaat in grote lijnen om het Europese equivalent voor de Energieprestatienorm Epn en daaraan gekoppelde Epa-advisering. Nieuw is dat de Epd eisen gaat stellen aan de periodieke keuring van cv-ketels en koelinstallaties.

Volgens de Europese Commissie (EC) moet de invoering van de Epd in Nederland zorgen voor 22 procent energiebesparing in de bestaande gebouwde omgeving. Om dat mogelijk te maken wordt een Energiecertificaat ingevoerd.

Het certificaat verplicht gebruikers, huurders en kopers van woningen inzicht te geven in de energielasten en vervolgens aan te geven welke rendabele maatregelen mogelijk zijn om energie te besparen. Het certificaat moet de marktwaarde van energiezuinige panden aantoonbaar gaan verhogen en de eigenaars zullen daardoor eerder geneigd zijn om in energiebesparende maatregelen te investeren, zo is de redenering van de commissie. Het certificaat moet namelijk bij elke transactie worden overlegd.

Reageer op dit artikel