nieuws

Elk bedrijf moet open kaart spelen

bouwbreed

rotterdam – De afhandeling van de bouwfraude-affaire mag geen zaak van enkele bedrijven zijn. Alle bedrijven zullen open kaart moeten spelen. Dit zei AVBB-voorzitter Brinkman tijdens het congres van de bouwwerkgevers. Hij houdt staande dat er geen sprake is geweest van prijsopdrijving.

Brinkman maakt zich zorgen dat de afhandeling van de bouwfraude-affaire veel te lang gaat duren. En dat terwijl er nog zoveel gebouwd moet worden. Zo vraagt hij zich af wat het kabinet op 2 mei, een dag nadat bouwers schaduwboekhoudingen bij de NMa hebben moeten inleveren, gaat doen. “Gaat u jarenlang de dossiers laten bestuderen die niet in de kachel verdwenen? De parlementaire enquête legde het verkeerde patroon bloot. Moeten we dat jarenlang geval voor geval aan elkaar blijven voorlezen? Op zulke dossiers valt geen nieuw land te funderen.”

De werkgeversvoorman wil dan ook snelheid zowel van de kant van de bouw als van de kant van de overheid bij het afhandelen van de bouwaffaire. “Als we snel iets moeten terugbetalen om wat ten onrechte binnen de bouw is gebleven, zal dat stellig op onze agenda staan. Dat probleem moeten we in solidariteit oplossen”, verwoordt Brinkman de urgentie.

Hij vindt het overigens nog steeds lastig om uit te leggen dat er volgens het AVBB geen sprake is geweest van prijsopdrijving. “In de prijzenslag met de publieke opdrachtgevers is na onderlinge werkverdelingsafspraken tussen opdrachtnemers in de aanneemsom een bedrag gaan zitten om continuïteit van werk en werkgelegenheid overeind te houden en althans enige innovatie mogelijk te maken. Dat is prijsopdrijving gaan heten.”

De parlementaire enquêtecommissie heeft echter niet gezegd dat er geld in zakken van bouwers is verdwenen, weggesluisd naar stiekeme bankrekeningen in verre landen of omgezet in projecten die het daglicht niet kunnen verdragen, meent hij.

Klantgericht

Naar de toekomst kijkend moet er wat Brinkman betreft sprake zijn van een andere houding, zowel bij opdrachtgever als bouwer. Afgezien van de geijkte zaken als nieuwe contractvormen en andere gunningscriteria dan de laagste prijs, moet klantgericht denken de leidraad zijn. “Daarbij is de blik gericht op de eindgebruiker. Bij de uitwerking van plannen moeten organisaties als ANWB, Rover, Vereniging Eigen Huis, Woonbond en dergelijke een vooraanstaande positie krijgen”, vindt Brinkman.

Wat in ieder geval moet worden vermeden is dat verdere juridisering. “Nogmaals onderstreep ik de wens dat we niet terechtkomen in een advocatenparadijs. Ieder zijn boterham, maar bouwers moeten hun energie kunnen richten op de bouwplaats, niet op de rechtszaal.” Dat geldt wat hem betreft ook voor de afhandeling van het verleden.

Reageer op dit artikel