nieuws

Eerste melder van kartel betaalt geen boete

bouwbreed

den haag – Bouwers die als eerste een kartel bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) melden, betalen geen boete. De kartelpolitie heeft een aparte uitleg gemaakt voor bouwbedrijven die schoon schip willen maken. Zogenoemde klokkenluiders krijgen een zorgvuldige behandeling, maar lopen een hoog risico om betrokken te raken bij rechtszaken.

De uitleg op de website van de NMa volgt ruim vier weken nadat het Rijk de bouwers heeft opgeroepen schaduwboekhoudingen bij de NMa in te leveren. Daarin wordt in �normale� taal geprobeerd uit te leggen wat een bedrijf kan verwachten als het voor 1 mei spullen inleveren. Ook is een aparte toelichting te vinden over de positie van klokkenluiders en de mogelijkheid om anoniem te melden.

Minister Brinkhorst (economische zaken) verklapte afgelopen week in het parlement dat bouwers met �karrenvrachten� belastend materiaal inleveren. De toelichting van de dienst gaat uitgebreid in op de zogenoemde clementieregeling. Wie vrijwillig gegevens bij de NMa inlevert, kan rekenen op een forse boete vanwege overtredingen op de Mededingingswet.

Prijsafspraken, opzetjes en marktverdeling behoren tot de zwaarste overtredingen. De NMa heeft afgelopen maanden boetes opgelegd van enkele duizenden euro�s tot ruim 18 miljoen euro per bedrijf. In totaal zijn tot nu toe 22 bedrijven beboet voor een bedrag van ruim 100 miljoen euro.

Bouwers kunnen echter via de clementieregeling korting bedingen. Wie als allereerste een nieuw kartel meldt, krijgt zelfs helemaal geen boete. Er lopen echter al diverse onderzoeken bij de NMa en het is dan ook waarschijnlijker dat de boetevermindering voor de bouw tussen de 10 en 50 procent zal bedragen. Tot nu toe hebben alleen twee Amsterdamse stratenmakers kortingen van respectievelijk 70 en 25 procent gekregen.

De verkregen informatie blijft in principe bij de NMa. Daarop zijn echter drie uitzonderingen. Materiaal moet aan justitie worden doorgespeeld als sprake is van een ambtsmisdrijf zoals corruptie. Hetzelfde geldt voor bewijs over zeer ernstig misdrijven waarbij bijvoorbeeld sprake is van levensgevaar.

Ten derde mag de kartelpolitie gegevens doorspelen aan andere diensten die zich met mededinging bezighouden zoals de Europese Commissie en is een convenant gesloten met justitie.

De NMa gaat verder in op de positie van klokkenluiders. Afgelopen week stelde M. Vos (GroenLinks) in de Tweede Kamer hun kwetsbare positie aan de orde. Zij had recent contact gehad met een van hen die er zelf van overtuigd was de toezegging te hebben gekregen dat hij buiten schot zou blijven.

Volgens de minister kan daar geen sprake van zijn. Uit de verklaring van de NMa blijkt dat informanten op een “zorgvuldige behandeling” mogen rekenen. Zodra informatie leidt tot een formeel onderzoek, is de kartelpolitie verplicht te vertellen van wie de informatie afkomstig is en maakt zij naam en toenaam bekend.

“Het is mogelijk dat u als informant wordt betrokken in de (rechterlijke) procedure”, waarschuwt de NMa. Afhankelijk van de eigen betrokkenheid, de kennis en de periode waarop de informatie betrekking heeft, bestaat het risico dat de klokkenluider zelf in het beklaagdenbankje terecht komt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels