nieuws

Dubbelrol rechter in proces bouwfraude

bouwbreed

den haag – De rechter die een belangrijk oordeel moet vellen over het verdere verloop van de bouwfraudeclaims, is onlangs benoemd tot buitengewoon lid van de Raad van Arbitrage. Dat is in strijd met de nieuwe gedragscode voor rechters.

De Raad van Arbitrage heeft de benoeming van de rechter, mr B. Punt, bevestigd. Punt is bij de Haage rechtbank coördinerend vice-president.

Afgelopen donderdag zat Punt de rechtszaak voor tussen achttien bouwbedrijven en het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden. In die zaak draait het om de vraag welke instantie bevoegd is de bouwfraudeclaims te behandelen: de rechter of de Raad van Arbitrage. Aannemers willen de vordering voor de Raad van Arbitrage uitvechten; benadeelde opdrachtgevers geven de voorkeur aan de rechter.

Het vonnis van Punt zal gevolgen hebben voor het verdere verloop van een groot aantal andere vorderingen. Gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen hebben gezamenlijk zeker duizend schadeclaims aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage. De meeste zaken zijn in de ijskast gezet, in afwachting van de uitspraak van Punt.

Twijfels

De benoeming van Punt tot buitengewoon lid van de Raad van Arbitrage kan bij opdrachtgevers, die liever niet procederen voor de raad, twijfels oproepen over diens onpartijdigheid. De vice-president van de Haagse rechtbank is door de arbitrageraad specifiek aangetrokken om bouwfraudeclaims af te wikkelen.

Secretaris J. van Eimeren van de Raad van Arbitrage wil “niets” weten van mogelijke belangenverstrengeling. “Hij heeft hier toch geen enkel persoonlijk belang bij”, vraagt Van Eimeren zich hardop af. “Dat Punt als rechter een uitspraak doet in een andere zaak, maakt voor zijn rol als arbiter niets uit.”

De pas ingevoerde Leidraad Onpartijdigheid, die geldt als gedragscode voor magistraten, stelt echter dat “een rechter ervoor zorgt dat zijn nevenfuncties er niet toe leiden dat hij in verschillende instanties over dezelfde zaak oordeelt”. En: “een rechter zorgt ervoor geen zaken te behandelen waarbij hij, uit hoofde van een nevenfunctie, zodanig betrokken is dat zijn rechterlijke onpartijdigheid ter discussie zou kunnen komen te staan.”

Het is overigens aan de rechter zelf om te bepalen of hij nog wel onpartijdig kan zijn. Punt heeft de achttien bouwers en het zuiveringschap van tevoren op de hoogte gebracht van zijn benoeming bij de Raad van Arbitrage. Punt was vrijdag niet bereikbaar om een verdere toelichting te geven.

Reageer op dit artikel