nieuws

Doelen woningbouw te hoog gegrepen

bouwbreed

den haag – Binnen het ministerie van VROM zijn twijfels gerezen over de haalbaarheid van het actieprogramma woningbouwproductie voor de realisatie van minimaal 380.000 huizen tot 2010. Alleen als alles meezit, bestaat de kans dat dit doel wordt bereikt.

In de voortgangsrapportage Vinex 2003 die deze week aan de Tweede Kamer is gestuurd, laten de opstellers hun twijfel doorschemeren. De ambtenaren van de directoraten-generaal Ruimte en Wonen schrijven dat “economisch herstel, minder beperkingen in de woningbouw en een goede inzet van marktpartijen en corporaties als het gaat om het benutten van de mogelijkheden, kan leiden tot een nieuwbouwproductie die in de buurt van de beleidsdoelstelling ligt”.

Volgens een woordvoerder van het ministerie moeten corporaties en marktpartijen “pro-actief en coöperatief handelen”. Dat wil zeggen dat ze voldoende lokaties in ontwikkeling hebben, innovatief willen bouwen en goed dienen samen te werken met gemeenten. Ook moeten ze realistische plannen maken voor bouwprojecten.

De bouwafspraken op Vinex-locaties worden volgens het rapport niet gehaald. De achterstand van de productie is in 2002 met zo�n 10.000 woningen toegenomen tot een totaal tekort van 15.000 woningen. De productiewinst buiten deze lokaties is niet genoeg om het verlies op te vangen.

Het actieprogramma woningbouwproductie is evenals de Vinex gebaseerd op afspraken tussen de verscheidene partijen. De minister van VROM stelt de doelen, en gemeenten en marktpartijen moeten deze halen. Dekker heeft tijdens de begrotingsbehandeling reeds aangegeven dat de Tweede Kamer haar niet kan afrekenen op de gestelde doelen. De minister is naar eigen zeggen alleen verantwoordelijk voor de wijze waarop zij afspraken maakt met gemeenten en hen op de resultaten aanspreekt.

De NVB, de vereniging voor projectontwikkelaars en bouwondernemers, achtte het bij het verschijnen van het actieprogramma ondenkbaar dat VROM erin slaagt de woningbouw op te schroeven naar 80.000 per jaar. De voorstellen van het ministerie zouden de productie niet boven de 35.000 huizen uit doen komen. De Neprom is positiever over de plannen van Dekker.

A. Klaver van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid acht de wensdroom van 80.000 woningen per jaar te hoog gegrepen, zei hij vorige week in deze krant.

Reageer op dit artikel