nieuws

Dijk bij Den Helder versterkt met beton

bouwbreed

den helder – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland willen de dijk van Den Helder zo snel mogelijk versterken. Ophogen of verbreden is hierbij niet aan de orde; het verzwaren met behulp van asfaltbeton van het dijkvak volstaat. Bij hevige stormen vorig jaar bleek dat de golven zwaarder waren dan verwacht. Onderzoek toonde aan […]

den helder – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland willen de dijk van Den Helder zo snel mogelijk versterken. Ophogen of verbreden is hierbij niet aan de orde; het verzwaren met behulp van asfaltbeton van het dijkvak volstaat.

Bij hevige stormen vorig jaar bleek dat de golven zwaarder waren dan verwacht. Onderzoek toonde aan dat de Helderse zeewering voldoende hoog was, maar een deel van de grasstrook op het buitentalud tussen Kaaphoofd en Fort Kijkduin bleek onvoldoende sterk. Het gras wijkt nu voor asfaltbeton.

Voor de vervanging van de grasbekleding begon het hoogheemraadschap een goedkeuringsprocedure. In het kort komt die procedure erop neer dat het waterschap een plan ter inzage legt voor alle belanghebbenden. Naar aanleiding daarvan komt er een dijkverbeteringsbesluit. Gedeputeerde Staten toetsten vervolgens het besluit.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen waarna een definitief besluit volgt. Tegelijk met deze procedure vindt de beoordeling van de milieu-effectrapportage (mer) plaats.

De werkzaamheden aan de dijk staan voor de zomer gepland.

Reageer op dit artikel