nieuws

Campus Kerkrade

bouwbreed

In het artikel �Te weinig wapening in kolommen Campus�, Cobouw, 13/15 maart 2004 (nummer 50) besteedt redacteur Ad Tissink aandacht aan de gerezen problemen rond de bouw van de Campus Kerkrade. De titel van het artikel wekt de indruk dat door mij is aangegeven dat er te weinig wapening in de kolommen is aangebracht. Ik […]

In het artikel �Te weinig wapening in kolommen Campus�, Cobouw, 13/15 maart 2004 (nummer 50) besteedt redacteur Ad Tissink aandacht aan de gerezen problemen rond de bouw van de Campus Kerkrade. De titel van het artikel wekt de indruk dat door mij is aangegeven dat er te weinig wapening in de kolommen is aangebracht. Ik heb juist aangegeven dat er een verschil is waargenomen tussen de voorgeschreven specificaties en de feitelijke uitvoering van de kolommen.

Wat betreft de bouwkundige oplossing voor het gerezen probleem wordt de indruk gewekt dat er vrijwel zeker voor een stalen krans zal worden gekozen. In het telefoongesprek heb ik echter aangegeven dat er een drietal oplossingen mogelijk zijn. Over de vorm deze aanpassing zal binnenkort definitief worden besloten. Over het tweede deel van het artikel onder het kopje Patio Sevilla-effect wil ik er met klem op wijzen dat er sprake is van een onjuiste weergave van het tefoongesprek dat ik met Tissink voerde. Het is onjuist om te stellen: “Bij de gemeentelijke afdeling Bouw een Woningtoezicht was inmiddels een andere constructeur in dienst getreden, die het complete constructieve ontwerp dat door zijn voorganger was goedgekeurd, in twijfel trok”.

Ik heb in het gesprek op de vraag naar een mogelijk Patio Sevilla-effect het volgende aangegeven: “Een aantal gebeurtenissen die een relatie hebben met de constructie van een gebouw hebben er in ons land toe geleid dat gemeenten in hun rol als Toezichthouder Bouw en Woningen nog kritischer zijn geworden in het volgen van bouwactiviteiten. Dat is met het oog op veiligheid volledig terecht.

Voor de Campus betekende dit, dat na de constatering van kwalitatieve gebreken aan de geplaatste kolommen een medewerker van onze gemeente opnieuw kritisch heeft gekeken naar alle berekeningen die aan de constructie ten grondslag liggen. Daarbij is op een aantal onderdelen stevig gediscussieerd met de hoofdadviseur constructie, in casu Royal Haskoning.” Niet meer en niet minder.

Naschrift:

Zoals wel vaker bij heikele bouwkwesties was de woordvoering over campus Kerkrade exclusief bij één persoon neergelegd: de wethouder. Architect, constructeur, aannemer en andere betrokken verwezen bij telefonische navraag onmiddellijk naar hem. Maar met wat trekken en duwen werd er soms wel eens wat informatie losgelaten, die de woorden van de wethouder in een iets ander perspectief plaatsten. Ik heb die informatie gebruikt voor het artikel, maar de (onofficiële) bronnen onzichtbaar gelaten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels